Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-03-11 08:00
2024-03-17 23:00
POM

Aktualne procedury odbiorowe w zakresie przepisów przeciwpożarowych - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Omówienie czynników obligujących inwestora do zawiadomienia organów PSP o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych. Przygotowanie wniosku do właściwej miejscowo Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP – jakie informacje i dokumenty powinien zawierać? Podstawy formalno-prawne prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z zgłoszeniem zakończenia budowy i zamiarem przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych. Wskazanie wymaganych dokumentów, które podlegają weryfikacji przez organy PSP. Autorskie omówienie najczęściej spotykanych błędów projektowych i wykonawczych stwierdzanych w trakcie odbiorów budynków. Omówienie nieprawidłowości na konkretnych przykładach (rzuty, zdjęcia), z podziałem na poszczególne branże budowlane. Wskazanie rozwiązań spełniających wymogi przepisów ochrony przeciwpożarowej. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło