Dostępne szkolenia

Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2021-02-27 10:00
2021-03-06 22:00
PDK

Postępowanie administracyjne prowadzone przez PSP dla nowopowstających obiektów budowlanych - RETRANSMISJA

Wykładowca: Dariusz Rałowski, Biuro PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1) Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do Państwowej Straży Pożarnej – procedury odbiorowe, niezbędne dokumenty, stanowiska. 2) Rodzaje obiektów i instalacji wymagających uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem ochrony przeciwpożarowej 3) Scenariusze rozwoju pożaru - praktyka. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • BHP

Typ: Szkolenie online

2021-03-06 08:00-22:00
SLK

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa - RETRANSMISJA

Wykładowca: Adam Rynkowski, Serwis ŚlOIIB

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Omówienie założeń i podstawowych zmian oraz wymagań w zakresie m.in. - zasad układania kabli w ziemi oraz mechanicznego układania linii kablowych metodą płużenia, - wymagań dotyczących materiałów powłok i osłon kabli, w zależności od miejsca i warunków układania kabli, - możliwości stosowania ciągłego monitoringu cieplnego i ostrzegawczego dla optymalizacji przesyłowej i ochrony linii kablowych - warunków, wymagań i zasad prowadzenia badań napięciowych odbiorczych i diagnostycznych linii kablowych oraz interpretacji otrzymanych wyników. Kategoria:
 • Instalacje elektryczne
 • Eurokody, Normy

Typ: Szkolenie online

2021-03-06 09:00
2021-03-08 08:50
MAZ

Przepisy ustawy z dn. 20.07.17r. Prawo wodne z uwzględnieniem ob. bud. będących urządz. wodnymi CZ.2 - RETRANSMISJA

Wykładowca: mgr inż. Lucyna Osuch-Chacińska, MOIIB

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Budownictwo wodne Wody Polskie Plany gospodarowania wodami; jednolite części wód; działania zmierzające do poprawy stanu wód Rodzaje zgód wodnoprawnych: pozwolenie wodnoprawne, zgłoszenie wodnoprawne, przyrzeczenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna, decyzje zwalniające Podstawowe zagadnienia związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych Podstawowe zagadnienia związane z udzielaniem przyrzeczeń wodnoprawnych Podstawowe zagadnienia związane z przyjmowaniem zgłoszeń wodnoprawnych Podstawowe zagadnienia związane z wydaniem oceny wodnoprawnej Organy właściwe do wydawania zgód wodnoprawnych Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Budownictwo hydrotechniczne
 • Wodno-melioracyjne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2021-03-06 10:00
2021-03-13 22:00
PDK

Pozwolenie na budowę jako podstawowy tryb uzyskania zgody budowlanej. - RETRANSMISJA

Wykładowca: Elżbieta Bartman-Cupryś, Biuro PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Celem szkolenia jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu Prawa budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych, dotyczących pozwolenia na budowę. W trakcie szkolenia omówione zostaną kwestie dotyczące wymagań formalnych wniosku oraz projektu budowlanego, poparte licznymi przykładami praktycznymi. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2021-03-08 11:00-15:00
MAZ

Co nowego w zakresie zlecania robót budowlanych po zmianie ustawy PZP od 01.01.2020 r.

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Wprowadzenie 2. Kilka wybranych zmian generalnych 3. Dalej obowiązujące groteskowe definicje dotyczące sfery budownictwa, 4. Rezygnacja z rozporządzenia o klasyfikacji NACE (która w praktyce nic nie zmieniła) 5. Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane, dalej obowiązujące rozporządzenie o kosztorysie inwestorskim i jego mankamenty związane z nowymi regulacjami ustawy 6. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane 7. Opis sposobu obliczania ceny w SWZ na wykonanie robót budowlanych 8. Nowe obligatoryjne elementy umowy o roboty budowlane 9. Podwykonawstwo w zamówieniach na roboty budowlane 10. Biurokracja rośnie ….., analiza potrzeb, raport z realizacji 11. Kalkulacja kosztów życia budynków – rozporządzenie z 2018 roku i jego mankamenty Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-03-09 16:00-18:00
PDK

Bezpieczeństwo kluczem do bezproblemowej inwestycji

Wykładowca: Michał Wasilewski, Komisja Doskonalenia Zawodowego

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Przedmiotem szkolenia będzie: Jak zarządzać procesem inwestycji budowlanej przez bezpieczeństwo. Doświadczenia pokazują, że wtedy wychodzi: szybciej, taniej i bezpieczniej. Ten model wykorzystuje z powodzeniem wielu inwestorów. Kategoria:
 • BHP

Typ: Szkolenie online

2021-03-10 12:00-16:00
DOŚ

Zmiany w ustawie Prawo budowlane

Wykładowca: mec. Jolanta Szewczyk

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Podczas szkolenia, który poprowadzi mec. Jolanta Szewczyk radca prawny DOIIB, zostaną przedstawione najważniejsze zmiany w ustawie Prawie budowlanym, które weszły w życie od września 2020 roku. Wykładowca omówi m.in.: ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane, Specustawę koronawirusową a stosowanie ustawy Prawo budowlane oraz ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa i wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2021 r. sygn. akt P 15/17 Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2021-03-10 17:00-20:00
ŁOD

Diagnostyka tarasów i balkonów. Wybrane zagadnienia w praktyce rzeczoznawcy budowlanego

Wykładowca: mgr Maciej Rokiel, Agnieszka Klecińska

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Diagnostyka tarasów i balkonów - Studium przypadków - Wybrane zagadnienia w praktyce rzeczoznawcy budowlanego - wybrane wymagania stawiane tarasom i balkonom - najczęściej popełnianie błędy i ich skutki - trudne i krytyczne miejsca połaci i ich wpływ na obraz i intensywność destrukcji - wizualne objawy degradacji a rzeczywiste przyczyny uszkodzeń Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-03-11 11:00-15:00
MAZ

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe i urządzenia do detekcji zwarć łukowych – własności, zasady

Wykładowca: prof. nadzw. dr hab inż. Stanisław Czapp, MOIIB

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Normy i przepisy Rola wyłączników różnicowoprądowych Budowa i podstawowe parametry wyłączników różnicowoprądowych Kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych Obowiązek stosowania wyłączników różnicowoprądowych Dobezpieczanie wyłączników różnicowoprądowych Działanie wyłączników różnicowoprądowych przy prądach odkształconych Koordynacja wyłączników różnicowoprądowych z ogranicznikami przepięć Problemy pomiaru impedancji pętli zwarciowej w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi Wyłączniki różnicowoprądowe w ochronie przed pożarem Urządzenia do detekcji zwarć łukowych (AFDD) – zasada i charakterystyki działania Stosowanie urządzeń do detekcji zwarć łukowych w świetle postanowień norm Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2021-03-11 16:00-18:00
DOŚ

Ochrona przeciwpożarowa w projektowaniu i eksploatacji garaży wielostanowiskowych

Wykładowca: mgr Marcin Zieliński

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Garaże wielostanowiskowe nastręczają mnóstwa problemowych pytań szczególnie w procesie projektowania. Na jak najwięcej z nich postara się w tym szkoleniu (webinarze) odpowiedzieć mgr Marcin Zieliński. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-03-12 16:00-19:30
ŁOD

Samowola i legalizacja samowoli w świetle nowelizacji prawa budowlanego

Wykładowca: Maciej Książek, Agnieszka Klecińska

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Nowelizacja Prawa budowlanego wprowadziła szereg zmian w dotychczas obowiązujących przepisach. Uproszczeniu uległa legalizacja samowoli budowlanej. Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami legalizację obiektów wzniesionych bez pozwolenia odbywała się tylko i wyłącznie, gdy były one wzniesione zgodnie z planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy. W uproszczonej procedurze organ nie będzie badał zgodności z miejscowym planem zagospodarowania. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2021-03-13 08:00-22:00
SLK

Duża nowelizacja ustawy Prawo Budowlane cz.1 - RETRANSMISJA

Wykładowca: Tomasz Radziewski, Serwis ŚlOIIB

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie z dużej nowelizacji "Prawa budowlanego". Prowadzone przez prelegenta Tomasza Radziewskiego, który omówi najważniejsze zmiany zachodzące w obecnie obowiązujących i wchodzących w życie przepisach. Szkolenie podzielone na 2 części - część 1. Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2021-03-15 11:00-15:00
OPL

Projektowanie systemów kanalizacji ciśnieniowej z uwzględnieniem problemów emisji odorów

Wykładowca: Arkadiusz Wolnik, OPL OIIB

Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie będzie obejmować zagadnienia z zakresu: Podstaw projektowania systemów kanalizacji ciśnieniowej; Retencji ścieków w pompowni i systemów ich napowietrzania; Problematyki przepływu ścieków w rurociągach; czas przebywania ścieków w tych rurociągach, retencja ścieków w rurociągach; Rozwiązań z zakresu czasu przebywania ścieków w rurociągach tłocznych, zmiany warunków przepływu, np.: poprzez zmianę średnicy, dobór pomp z wolnym przelotem, pompy z nożami tnącymi itp.; Urządzeń do „przedmuchiwania” rurociągów. Kategoria:
 • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

2021-03-15 16:00-18:00
SLK

Linie kablowe SN i WN. Napięciowe badania odbiorcze i diagnostyczne LK - cz.1

Wykładowca: dr inż. Adam Rynkowski, Serwis ŚlOIIB

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Linie kablowe SN i WN. Napięciowe badania odbiorcze i diagnostyczne LK - cz. 1 Metody badań napięciowych kabli i linii. Prelegent dr inż. Adam Rynkowski przewodniczący Rady Normalizacyjnej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wykładowca jest osobą o znanym nazwisku i doświadczeniu w związku z funkcjami pełnionymi zawodowo. Dysponuje dużą wiedzą z zakresu elektrotechniki. Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2021-03-16 11:00-15:00
MAZ

Ekspert ma głos - czyli angażujące wystąpienia i prezentacje

Wykładowca: dr Ewa Hartman

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Wprowadzenie. Czy wystąpienia publiczne to tylko wielka scena - rozróżnienie typów prezentacji Komunikacja werbalna. Pozycjonowanie odbiorcy – jak budować zaufanie i jak radzić sobie z trudną publicznością Znaczenie głosu, oraz tempa i rytmu wypowiedzi Kotwiczenie kluczowych informacji Łapacze uwagi – czyli przykuwanie uwagi rozmówcy Rola pytań retorycznych Kontent. Jak zbudować zapadające w pamięć wystąpienie – skuteczne modele wystąpień informacyjnych, motywacyjnych, perswazyjnych Z prezentacją i bez – czyli różnice w prowadzeniu wystąpień w zależności od kontekstu (spotkanie, konferencja itp…) Katastrofa Czego nigdy nie robić! Podsumowanie szkolenia. Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2021-03-16 16:00-18:00
DOŚ

Remonty zbiorników w obiektach gospodarki wodno-ściekowej

Wykładowca: dr inż. Leszek Wysocki

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Podczas szkolenia, który poprowadzi dr inż. Leszek Wysocki z Politechniki Wrocławskiej, zostaną omówione przyczyny uszkodzeń konstrukcji zbiorników oraz badania stanu technicznego zbiorników. Wykładowca przedstawi wytyczne dla wykonania prac remontowych, zasady doboru materiałów naprawczych oraz kontrolę bieżąca i końcową wykonywanych prac. Kategoria:
 • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

2021-03-17 10:00-13:00
MAZ

Od rys. technicznego 2D do modelu BIM. Optymalizacja pracy Inżyniera przy użyciu prog. Vectorworks.

Wykładowca: dr inż. architekt Magdalena Gruna, Tomasz Koza, MOIIB

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Wymiana plików branżowych 2. Wprowadzenie do funkcjonalności inżynierskich narzędzi parametrycznych Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Kategoria:
 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo mostowe
 • Budownictwo ogólne
 • Budownictwo telekomunikacyjne
 • Budownictwo kolejowe
 • Budownictwo wyburzeniowe
 • Budownictwo hydrotechniczne
 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje sanitarne
 • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

2021-03-18 15:00-18:00
MAZ

Hydroizolacje w gruncie; Pomieszczenia mokre - zasady wykonywania i detale. WT wykonania i odbioru.

Wykładowca: Maciej Rokiel

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Hydroizolacje w gruncie stopień obciążenia wilgocią/wodą, układ konstrukcyjny fundamentów i koncepcja hydroizolacji Materiały hydroizolacyjne – właściwości, wymagania, zastosowania materiały rolowe z tworzyw sztucznych (folie z tworzywa sztucznego i kauczuku) bitumiczne materiały rolowe (papy i membrany samoprzylepne) bitumiczne materiały bezspoinowe (masy polimerowo-bitumiczne) mineralne materiały bezspoinowe (szlamy polimerowo-cementowe i masy hybrydowe) Dobór materiałów wodochronnych ze względu na kompatybilność Detale konstrukcyjne Hydroizolacje cokołów Przykłady błędów projektowych i wykonawczych ze szczegółowym omówieniem Pomieszczenia mokre - zasady wykonywania i detale. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Wymagania stawiane pomieszczeniom wilgotnym i mokrym Klasy obciążenia wilgocią/wodą Projektowanie pomieszczeń wilgotnych i mokrych (podłoże, hydroizolacja) Warstwa użytkowa (materiały, bezpieczeństwo użytkowania) Trudne i krytyczne miejsca (detale) Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online


Zapraszamy do korzystania ze szkoleń zrealizowanych przez Telewizję Dolnośląskiej Okręgowej Izby http://www.tvdoiib.pl/