Dostępne szkolenia

Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2021-02-23 09:00
2021-03-02 08:50
MAZ

Odpowiedzialność prawna uczestników procesu budowlanego - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB, MOIIB Siedlce, MOIB

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Wprowadzenie – uczestnicy procesu budowlanego, ich obowiązki ustawowe i obowiązki kontraktowe Rodzaje odpowiedzialności obciążającej uczestników procesu budowlanego Odpowiedzialność karna Odpowiedzialność zawodowa Odpowiedzialność dyscyplinarna Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-02-25 15:00-18:00
MAZ

Ochrona elewacji - tynki i farby - Wykład bez retransmisji

Wykładowca: mgr inż. Maciej Rokiel, MOIIB, MOIIB - Radom

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
oddziaływanie wilgoci na elewację i skutki parametry materiałów istotne z punktu ochrony elewacji wybrane zagadnienia fizyki budowli związane z ochroną elewacji przed zawilgoceniem specjalistyczne systemy tynków ochronnych - wymagania, parametry i właściwości - zastosowanie i ograniczenia tynki ofiarne, tynki renowacyjne, tynki "antykondensacyjne", tynki "przeciwpleśniowe", tynki ciepłochronne farby dekoracyjne i ochronne - wymagania, parametry, właściwości, zastosowanie i ograniczenia Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-02-26 09:00
2021-03-02 08:50
MAZ

Aktualne zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych i sieciach rozdzielczych nN - RETRANSMISJA

Wykładowca: prof. nadzw. dr hab inż. Stanisław Czapp, MOIIB, MOIIB Siedlce

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
podstawowe terminy i definicje normy i przepisy – wyszczególnienie, omówienie zakresu i najważniejszych wymagań kryteria bezpieczeństwa – prąd rażeniowy przemienny a prąd rażeniowy stały podstawowa zasada ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona przeciwporażeniowa podstawowa) ochrona przy dotyku pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu, ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa) ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca problemy interpretacyjne przy stosowaniu środków ochrony przeciwporażeniowej przegląd zabezpieczeń i ustalanie ich prądu wyłączającego z punktu widzenia samoczynnego wyłączania zasilania ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach ładowania pojazdów elektrycznych ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach fotowoltaicznych ochrona przeciwporażeniowa w sieciach oświetlenia ulicznego odpowiedzi na pytania zgłoszone przez organizatora seminarium Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2021-02-26 16:00-19:00
DOŚ

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Wykładowca: dr inż. Janusz Rybka

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Ustawa z 11.09.2019r. (Dz.U. z 2019. poz.2019) weszła w życie z dniem 01.01.2021r. i wprowadziła kilka istotnych zmian dotyczących opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. W szkoleniu zostaną przedstawione wybrane główne kierunki zmian jako ugruntowanie dotychczasowych wykładni, m.in. opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, rozporządzenie wykonawcze, sposoby opisania przedmiotu zamówienia oraz dopuszczenie rozwiązań równoważnych. Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2021-02-27 08:00-22:00
SLK

Dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekty budowlane - RETRANSMISJA

Wykładowca: Grzegorz Skórka, ŚlOIIB Serwis

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie podejmuje temat praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego związanych ze stosowaniem wyrobów budowlanych, a także kompetencji organów nadzoru budowlanego w zakresie stosowania wyrobów budowlanych. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2021-02-27 10:00
2021-03-06 22:00
PDK

Postępowanie administracyjne prowadzone przez PSP dla nowopowstających obiektów budowlanych - RETRANSMISJA

Wykładowca: Dariusz Rałowski, Biuro PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1) Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do Państwowej Straży Pożarnej – procedury odbiorowe, niezbędne dokumenty, stanowiska. 2) Rodzaje obiektów i instalacji wymagających uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem ochrony przeciwpożarowej 3) Scenariusze rozwoju pożaru - praktyka. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • BHP

Typ: Szkolenie online

2021-03-01 11:00-15:00
MAZ

Kryteria oceny ofert

Wykładowca: Maciej Sikorski - ORGBUD SERWIS, Edyta Protasiuk - MOIIB, Bartłomiej Dzwigalski - MOIIB

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Charakterystyka rynku zamówień publicznych - najczęściej stosowane kryteria oceny ofert. 2. Znaczenie kryteriów oceny ofert. 3. Kryteria oceny ofert w ujęciu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku. 4. Omówienie kryteriów: kosztowych (min. koszt cyklu życia obiektu), jakościowych, odpowiedzialnego rozwoju, kontraktowych. 5. Wybór najkorzystniejszej oferty a zastosowane kryteria. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-03-04 11:00-15:00
MAZ

Problemy stosowania spec ustawy drogowej w świetle obowiązującego orzecznictwa

Wykładowca: Jolanta Szewczyk - Radca prawny

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Problemy stosowania spec ustawy drogowej w świetle obowiązującego orzecznictwa: a/ co to znaczy spec ustawa? b/ relacje pomiędzy spec ustawę a ustawą prawo budowlane c/ realizacja inwestycji drogowej na podstawie spec ustawy w świetle orzecznictwa Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2021-03-06 08:00-22:00
SLK

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa - RETRANSMISJA

Wykładowca: Adam Rynkowski, Serwis ŚlOIIB

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Omówienie założeń i podstawowych zmian oraz wymagań w zakresie m.in. - zasad układania kabli w ziemi oraz mechanicznego układania linii kablowych metodą płużenia, - wymagań dotyczących materiałów powłok i osłon kabli, w zależności od miejsca i warunków układania kabli, - możliwości stosowania ciągłego monitoringu cieplnego i ostrzegawczego dla optymalizacji przesyłowej i ochrony linii kablowych - warunków, wymagań i zasad prowadzenia badań napięciowych odbiorczych i diagnostycznych linii kablowych oraz interpretacji otrzymanych wyników. Kategoria:
 • Instalacje elektryczne
 • Eurokody, Normy

Typ: Szkolenie online

2021-03-08 11:00-15:00
MAZ

Co nowego w zakresie zlecania robót budowlanych po zmianie ustawy PZP od 01.01.2020 r.

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-03-09 16:00-18:00
PDK

Bezpieczeństwo kluczem do bezproblemowej inwestycji

Wykładowca: Michał Wasilewski, Komisja Doskonalenia Zawodowego

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Przedmiotem szkolenia będzie: Jak zarządzać procesem inwestycji budowlanej przez bezpieczeństwo. Doświadczenia pokazują, że wtedy wychodzi: szybciej, taniej i bezpieczniej. Ten model wykorzystuje z powodzeniem wielu inwestorów. Kategoria:
 • BHP

Typ: Szkolenie online

2021-03-11 11:00-15:00
MAZ

Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe i urządzenia do detekcji zwarć łukowych – własności, zasady

Wykładowca: prof. nadzw. dr hab inż. Stanisław Czapp, MOIIB

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Normy i przepisy Rola wyłączników różnicowoprądowych Budowa i podstawowe parametry wyłączników różnicowoprądowych Kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych Obowiązek stosowania wyłączników różnicowoprądowych Dobezpieczanie wyłączników różnicowoprądowych Działanie wyłączników różnicowoprądowych przy prądach odkształconych Koordynacja wyłączników różnicowoprądowych z ogranicznikami przepięć Problemy pomiaru impedancji pętli zwarciowej w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi Wyłączniki różnicowoprądowe w ochronie przed pożarem Urządzenia do detekcji zwarć łukowych (AFDD) – zasada i charakterystyki działania Stosowanie urządzeń do detekcji zwarć łukowych w świetle postanowień norm Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online


Zapraszamy do korzystania ze szkoleń zrealizowanych przez Telewizję Dolnośląskiej Okręgowej Izby http://www.tvdoiib.pl/