Dostępne szkolenia

Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
Start
2023-04-01 08:00

Koniec
2023-04-04 23:50
WKP

Studium przypadku realizacji inwestycji w formule „Projektuj – buduj” - RETRANSMISJA

Wykładowca: WOIIB, mgr inż. Jan F. Lemański

Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Program szkolenia: 1. Podstawowe informacje o inwestycji, 2. Omówienie dokumentów formalnych do przeprowadzenia procedury przetargowej – dotyczy I-go przetargu, 3. Wykonany zakres prac przez pierwszego wykonawcę „Zaprojektuj – buduj”, 4. Konflikt między Zamawiającym (Inwestorem) a I-szym Wykonawcą, 5. Zatrzymanie budowy przez Wykonawcę i zejście z placu budowy, 6. Konsekwencje dla Zamawiającego po zejściu Wykonawcy z placu budowy, 7. II-gi przetarg ogłoszony przez Zamawiającego i trudności w dalszej realizacji omawianej budowy, 8. Jakość dokumentów obowiązujących przy realizacji inwestycji po drugiej procedurze przetargu, 9. Przebieg realizacji ze szczególnym uwzględnieniem przy zmianie Wykonawcy a zarazem też projektanta dokumentacji wykonawczej, 10. Podsumowanie, 11. Wnioski końcowe autorów ekspertyzy. Uwaga: Szkolenie nie obejmuje aspektów prawnych z UZP i nie zawiera z tym związanych analiz i komentarzy. 1. Omawiany przypadek dotyczy wykonania zamówienia publicznego na przykładzie realizacji robót budowlano-montażowych przy zmianie w trakcie budowy pierwszego wykonawcy a zarazem pierwszego projektanta. 2. Prace projektowe i rola Nadzoru Autorskiego przy zmianie Wykonawcy oraz z tym związana jakość usług projektowych. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

Start
2023-04-03 09:00

Koniec
2023-04-07 08:00
MAZ

Norma PN-EN 12101-13, wentylacja mechaniczna – bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami - AERECO - RETRANSMISJA

Wykładowca: Włodzimierz Łącki, Tomasz Strzałka, MOIIB - Warszawa, AERECO

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Jak zmieni się projektowanie systemów różnicowania ciśnienia, w oparciu o wytyczne najnowszej wersji normy PN-EN 12101 -13? - Wymagania prawne dla projektowania układów różnicowania ciśnienia dla ochrony dróg ewakuacyjnych przez zadymieniem - Założenia i charakterystyka najnowszej wersji norm : PN-EN 12101-13 oraz PN-EN 12101-6 - Dostępne rozwiązania systemów różnicowania ciśnienia,  ich wady i zalety - System ochrony dróg ewakuacyjnych AERECO AXIS.ZZ - Przykłady rozwiązań Wentylacja mechaniczna w budynkach wielorodzinnych w kontekście obowiązujących przepisów prawnych - Systemy wentylacji w budynkach mieszkalnych. - Docieplanie budynków – zalety i wyzwania, jakie czekają nas podczas modernizacji i nie tylko. - Modernizacja istniejących budynków Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-04-03 15:00-18:00
MAZ

Detale izolacji w gruncie - WYKŁAD BEZ RETRANSMISJI

Wykładowca: Maciej Rokiel

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. obiekty podpiwniczone 2. obiekty częściowo podpiwniczone 3. obiekty niepodpiwniczone 4. wariant z posadowieniem na ławach i płycie fundamentowej a). detal łączenia izolacji na ławach z izolacją pionową - rysunki i zdjęcia b). detal łączenia izolacji płyty fundamentowej z izolacją pionową - rysunki i zdjęcia c). detal łączenia izolacji na ławach z izolacją podłogi - rysunki i zdjęcia d). detal uszczelnienia dylatacji e). detal uszczelnienia przejść instalacyjnych 5. analiza dotyczy materiałów rolowych (papy, folie), bezpoinowych (masy KMB, masy hybrydowe, szlamy, krystaliczne zaprawy uszczelniające, roztwory/emulsje)A Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-04-04 11:00-12:00
PDL

Magazyny energii w sieci nN i SN

Wykładowca: Błażej Fidrocki

Organizator: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1) Budowa magazynów energii – znane uwarunkowania. 2) Integracja magazynów energii z siecią SN i nN. 3) Zarządzanie magazynami energii. 4) Funkcje i strategia wykorzystania magazynów energii. 5) Bezpieczeństwo magazynów energii. 6) Rodzaje magazynów energii, ich wielkość i budowa modułowa. 7) Przykładowe realizacje magazynów energii przez ZPUE S.A. Prezentacja ma na celu przekazanie wiedzy o możliwościach wykonania magazynów energii, dostosowania do wymagań, funkcjonalnościach, parametrach technicznych oraz bezpieczeństwie użytkowania. Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2023-04-04 12:00-15:00
POM

Budowanie siły i odporności psychicznej

Wykładowca: Pomorska OIIB, mgr Marzena Jankowska

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Dzięki tym warsztatom rozwiniesz swoją wiedzę z zakresu psychologii zmiany i możliwości pozytywnego kształtowania zachowania swojego i innych. Zaplanujesz własną zmianę w wybranym obszarze. Poznasz najbardziej skuteczne techniki i metody wspomagania trwałej zmiany zachowania i budowania zaangażowania i siły woli. Rozwiniesz umiejętność świadomego zarządzania swoimi nawykami i nauczysz się budować nawyki oparte na tożsamości. Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2023-04-04 16:00-20:00
LBS

EFEKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW BIZNESOWYCH

Wykładowca: Patrycja Dorsz vel Drożdż

Organizator: Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Podczas tego szkolenia przyjrzymy się temu, co dzieje się w relacjach, kiedy dochodzi do konfliktu w różnych obszarach współpracy – zarówno z podwykonawcami, inżynierami, partnerami biznesowymi, jak i innymi podmiotami i członkami własnych zespołów. Poznamy psychologiczne mechanizmy funkcjonujące w sytuacjach konfliktowych, a także techniki i narzędzia służące skutecznemu zarządzaniu konfliktami. Warsztat stanowi źródło wiedzy na temat sposobów mądrego i profesjonalnego kierowania relacjami w sytuacjach spornych, dostarcza konkretnych procedur,, technik komunikacyjnych i dobrych praktyk do zastosowania od zaraz. W przystępny sposób wyjaśnia powody eskalacji sytuacji konfliktowych oraz ujawnia kluczowe błędy, uniemożliwiające porozumienie się na płaszczyźnie polubownej. Otrzymacie Państwo także wskazówki, jak konstruować umowy, aby uniknąć lub zmniejszyć prawdopodobieństwo wejścia na drogę sądową, a tym samym uniknięcia wysokich kar i opłat wynikających z postępowania sądowego. Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2023-04-05 10:00-14:00
LUB

Przewody kominowe - błędy projektowe i wykonawcze

Wykładowca: Marcin Ziombski

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie prowadzonego przez doświadczonego mistrza kominiarskiego, Prezesa Zarządu Krajowej Izby Kominiarzy. Adresowane jest zarówno do projektantów, kierowników budów, jak i do osób zajmujących się utrzymaniem obiektów budowlanych w spółdzielniach mieszkaniowych czy wspólnotach. Poruszane zagadnienia obejmą aspekty prawne i techniczne pod kątem projektowania, wykonawstwa i późniejszej eksploatacji. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-04-06 10:00-14:00
PDK

Projekt Architektoniczno-Budowlany (PAB) w wersji elektronicznej. CZY TO MOŻLIWE?

Wykładowca: Piotr Chmura, PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Prezentacja obejmuje proces budowlany od przygotowania wniosku o decyzję o warunkach zabudowy, poprzez sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno- budowlanego oraz projektu technicznego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w wersji elektronicznej i uzyskanie pozwolenia. Kategoria:
 • Budownictwo drogowe
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2023-04-06 16:00-18:00
DOŚ

Bezpieczeństwo budowli mostowych

Wykładowca: prof. Jan Biliszczuk

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
W ostatnich latach odnotowano kilka katastrof i wiele awarii mostów z betonu sprężonego, spowodowanych korozją cięgien. Podczas wykładu, na kilku przykładach, przedstawię istotę problemu. Opowiem o katastrofie wiaduktu Polcevera w Genui we Włoszech, taśmowej kładki Troja w Pradze i awarii mostu Cłowego w Szczecinie. Będzie również mowa o zasadach projektowania z betonu sprężonego. Kategoria:
 • Budownictwo mostowe

Typ: Szkolenie online

Start
2023-04-07 09:00

Koniec
2023-04-10 08:00
MAZ

Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznych nn - RETRANSMISJA

Wykładowca: mgr inż. Julian Wiatr

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Parametry jakościowe napięcia w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych. 2. Łańcuchy niezawodnościowe i ich wpływ na pewność dostawy energii elektrycznej. 3. Układy sieci elektroenergetycznych nn. 4. Układ zasilania budynku w energię elektryczną. 5. Dobór mocy zespołu prądotwórczego do awaryjnego zasilania budynku oraz grupy budynków. 6. Uziemienie zespołu prądotwórczego. 7. Układy współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną. 8. Parametry zwarciowe generatora zespołu prądotwórczego. 9. Układy sieciowe stosowane do zasilania obiektów budowlanych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego. 10. Metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego. 11. Współpraca zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną nn. 12. Projektowanie układów zasilania awaryjnego sieci elektroenergetycznych nn. 13. Prezentacja przykładowego projektu zasilania awaryjnego osiedlowej sieci elektroenergetycznej nn. 14. Badanie zespołu prądotwórczego oraz stanu ochrony przeciwporażeniowej w zasilanej instalacji elektrycznej. Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Start
2023-04-10 09:00

Koniec
2023-04-17 08:00
MAZ

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Wprowadzenie i trochę historii 2. Wymagania formalne związane z ustanawianiem nadzoru inwestorskiego i pełnieniem tej funkcji, jako wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 3. Etap przygotowania budowy, oświadczenie o podjęciu obowiązków, dziennik budowy 4. Podstawowe ustawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego i możliwości ich rozszerzenia 5. Prawa inspektora nadzoru, 6. Dodatkowe wymagania w przypadku robót budowlanych przy obiektach zabytkowych 7. Odpowiedzialność, karna, zawodowa i dyscyplinarna inspektora nadzoru inwestorskiego Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2023-04-11 16:30-19:00
ŁOD

BHP podczas wykonywania robót ziemnych

Wykładowca: Dagmara Kupka, Dział Szkoleń ŁOIIB

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
16.30 – 17.15 Zabezpieczenie pracowników przy wykonywaniu robót ziemnych 17.15 – 18.00 Organizacja robót ziemnych w miejscach publicznych 18.00 – 18.45 Prace ziemne z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wymogami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących zabezpieczenia pracowników pracujących przy wykonywaniu robót ziemnych, problemami związanymi z prawidłową organizacją robót ziemnych prowadzonych w miejscach publicznych oraz eksploatacją ciężkiego sprzętu budowlanego do robót ziemnych. Kategoria:
 • BHP

Typ: Szkolenie online

2023-04-13 11:00-15:00
MAZ

Odbiory robót budowlanych

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Wprowadzenie 2. Poświadczenie wykonania zobowiązania wg Kodeksu cywilnego 3. Procedury odbioru robót budowlanych wg zmienionych regulacji ustawy Prawo budowlane 4. Kwestia możliwości odstępstw od przepisów techniczno –budowlanych, zmiany przepisów 5. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę 6. Dziennik budowy jako dokument przebiegu robót budowlanych 7. Badania techniczne i sprawdzenia przy odbiorach robót budowlanych, znaczenie dokumentacji projektowej, Polskich Norm i warunków technicznych użytkowania 8. Pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót 9. Nowe zasady końcowej kontroli przeprowadzanej przez służby nadzoru budowlanego Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2023-04-13 16:00-20:00
OPL

Obniżamy energię - innowacje, oszczędności czy ekologia?

Wykładowca: Krzysztof Kurowski, OPL OIIB

Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie obejmować będzie następujący program: 1. Efektywność energetyczna - informacje ogólne. 2. Efektywność energetyczna i jej związek z budownictwem. 3. Omówienie dokumentów (opracowań) występujących w procesie budowlanym związanych z efektywnością energetyczną: - audyty energetyczne, - audyty efektywności energetycznej, - świadectwa charakterystyki energetycznej, - charakterystyka energetyczna budynków, - analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysokowydajnych systemów alternatywnego zaopatrzenia w energię i ciepło, - umowa gwarantowanych oszczędności energetycznych. 4. Ustawa o termomodernizacji i wspieraniu remontów. 5. Środki z regionalnych programów operacyjnych. 6. Białe certyfikaty innym sposobem finansowania efektywności energetycznej. 7. Tendencje i nowości związane z poprawą efektywności energetycznej w przemyśle, gospodarce komunalnej i w budownictwie. Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2023-04-13 16:00-18:30
PDK

Kurs obsługi programu CYPE na przykładzie hali stalowej

Wykładowca: mgr inż. Piotr Owoc, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Omówienie funkcji programów z grupy CYPE – nowych produktów na rynku polskim, które służą do projektowania konstrukcji oraz instalacji, przy wykorzystaniu technologii BIM. CYPE rozpoczął tworzenie oprogramowania 40 lat temu. Obecnie liczba użytkowników CYPE przekracza 150 000. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-04-14 11:00-15:00
SLK

Decyzja środowiskowa cz.II.Procedury i wymagania na etapie projektowym. - zewnętrzne

Wykładowca: Agnieszka Kozera

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie "Decyzja środowiskowa cz.II. Procedury i wymagania na etapie projektowym" organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze  Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa - PZITS Katowice. Omówienie szczegółowe procedur związanych z wystąpieniem o decyzję środowiskową. Kiedy i dla jakich inwestycji. Prelegent Agnieszka Kozera Program szkolenia: 1. Wprowadzenie, akty prawne i podstawowe pojęcia. 2. Decyzja środowiskowa a proces inwestycyjny. 3. Związanie treścią decyzji środowiskowej. 4. Kwalifikowanie przedsięwzięcia dotycząca obowiązku wykonywania OOŚ 5. Omówienie przebiegu procedury oceny oddziaływania na środowisko. 6. Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 7. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko. 8. Procedura oceny oddziaływania na obszary Natury 2000 9. Pytania Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje sanitarne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

Start
2023-04-15 08:30

Koniec
2023-04-16 16:30
MAZ

SIŁY NA TRUDNE CZASY czyli RADZENIE SOBIE ZE STRESEM - Dwudniowe warsztaty stacjonarne - zewnętrzne, płatne

Wykładowca: Piotr Sajewicz

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Dzięki udziałowi w szkoleniu: - Dokonasz analizy SYTUACJI TRUDNYCH będących źródłem stresu. - Poznasz CYKL OAPD w zarządzaniu stresem. - Określisz swój STYL RADZENIA SOBIE ZE STRESEM. - Opiszesz działania PROFILAKTYKI STRESU. - Przećwiczysz TECHNIKI REDUKCJI NAPIĘCIA emocjonalnego. - Opracujesz metodę wykorzystania nabytych umiejętności w oparciu o ACTION PLAN i ZADANIE WDROŻENIOWE. Koszt kursu: Członek MOIIB - 250 zł brutto Osoba niezrzeszona w MOIIB lub zawieszona - 500 zł brutto Płatność on-line (wraz z podaniem danych do faktury) realizowana jest podczas zapisu (etap końcowy). Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2023-04-15 09:00-21:00
SLK

HYBRYDOWE-Okresowe kontrole techniczne budynków-instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne - RETRANSMISJA - zewnętrzne

Wykładowca: dr inż. Zbigniew Trzeciakiewicz

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie techniczne hybrydowe organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze  Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa - PZITS Katowice. Program: 1.Wymagania formalne pozwalające na wykonywanie kontroli instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 2.Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach   3.Zakres wykonywanych kontroli 4.Dokumenty  w oparciu o które wykonuje się kontrole  5.Metodyka przeprowadzania kontroli 6.Pomiary kontrolne 7.Aparatura pomiarowa dla pomiarów kontrolnych 8.Raport z kontroli 9.Protokół z kontroli instalacji wentylacji i klimatyzacji Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje sanitarne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online


Zapraszamy do korzystania ze szkoleń zrealizowanych przez Telewizję Dolnośląskiej Okręgowej Izby http://www.tvdoiib.pl/