Dostępne szkolenia

Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
Start
2023-12-02 08:30

Koniec
2023-12-03 16:30
MAZ

Prawo pracy dla menedżerów - DWUDNIOWE WARSZTATY ONLINE Z DOFINANSOWANIEM MOIIB - zewnętrzne, płatne

Wykładowca: Krzysztof Byjoch, Magdalena Wlazło

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Korzyści dla uczestnika: - Zdobycie, usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania kadrą zgodnie z przepisami prawa pracy - Nauczenie się i przećwiczenie prawnych aspektów rekrutacji, zatrudniania, praw i obowiązków pracowników, urlopów oraz rozwiązywania stosunków pracy, itp. - Poznanie najnowszych przepisów prawa pracy związane z pracą zdalną - Umiejętność odróżniania zachowania o charakterze mobbingowym od dyskryminacji - Umiejętność adekwatnego zareagowania na mobbing i nierówne traktowanie Koszt kursu: Członek MOIIB - 300 zł brutto Osoba niezrzeszona w Mazowieckiej OIIB lub zawieszona - 500 zł brutto Płatność on-line (wraz z podaniem danych do faktury) realizowana jest podczas zapisu (etap końcowy). Kategoria:
 • Prawne
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2023-12-02 09:00-21:00
SLK

Materiały stosowane w instalacjach wewnętrznych, wady i zalety. Zastosowanie Polybutylenu. - RETRANSMISJA - zewnętrzne

Wykładowca: dr inż. Florian Piechurski i zespół

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie techniczne w temacie: "Materiały stosowane w instalacjach wewnętrznych, wady i zalety. Metody łączenia. Polybutylen – zastosowanie w instalacjach wewnętrznych. ", zorganizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa - PZITS Katowice Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

2023-12-02 09:00-21:00
SLK

Tytan Professional - technologie przyszłości w procesie termomodernizacji - RETRANSMISJA - zewnętrzne

Wykładowca: Dorota Wakulak

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie online omawiające przyszłościowe systemy termomodernizacji. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa . Program szkolenia będzie udostępniony zainteresowanym na stronie internetowej organizatora na 7 dni przed planowanym szkoleniem. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-12-04 10:00-13:00
OPL

Projektowanie profili stalowych ze środnikiem falistym, w tym z wykorzystaniem autorskiego programu

Wykładowca: mgr inż. Wojciech Wojtusik, OPL OIIB

Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Projektowanie konstrukcji stalowych z profili dwuteowych ze środnikiem falistym z wykorzystaniem autorskiego programu SINBEAM firmy Zekon Sp. z o.o. Szkolenie to głównie jest kierowane do projektantów branży konstrukcyjnej, szczególnie specjalizujących się w konstrukcjach stalowych, ale także dla każdego uczestnika procesu budowlanego, który chce poszerzyć widzę z zakresu konstrukcji z profili ze środnikiem falistym (SIN). Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami doboru geometrii i materiałów, a także poznają podstawy obliczeń poszczególnych elementów składowych przekroju poprzecznego dla profili SIN. Przedstawione zostaną charakterystyczne detale węzłów stosowanych w ustrojach konstrukcyjnych z wykorzystaniem profili ze środnikiem falistym. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-12-04 11:00-14:00
SLK

Wykorzystanie technologii bezwykopowych do budowy sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia. - zewnętrzne

Wykładowca: dr inż. Florian Piechurski

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie techniczne w temacie: "Wykorzystanie technologii bezwykopowych do budowy sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia. ", zorganizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa - PZITS Katowice Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

2023-12-04 15:00-18:00
MAZ

Roboty wykończeniowe - podłogi, posadzki, wymalowania. Trudne przypadki, błędy, wybrane zagadnienia

Wykładowca: mgr inż. Maciej Rokiel

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Rodzaje podłoży vs docelowe wykończenie powierzchni 2. Przygotowanie podłoży nowych i starych 3. Defekty podłoży – sposób diagnostyki i sposoby naprawy 4. Wpływ błędów w przygotowaniu podłoży na trwałość eksploatacyjną wykonanych robót Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-12-05 16:00-19:00
PIIB

Czego nas uczą szkody? Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa

Wykładowca: Maria Tomaszewska-Pestka

Organizator: Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie "Czego nas uczą szkody? Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa” ma na celu wskazanie na podstawie rzeczywistych szkód, kwestii, które są lub mogą być ważne w życiu zawodowym inżyniera budownictwa. Szkolenie dotyczy zakresu ochrony ubezpieczeniowej i procedur rozpatrywania roszczeń, ale także w znacznej części dotyczy obowiązków osób wykonujących samodzielne techniczne funkcje w budownictwie oraz odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia tych obowiązków. Przedmiotem analizy będą autentyczne zgłoszenia szkód, decyzje ubezpieczyciela, wyroki sądowe. Szkolenie jest podzielone na III części: Wnioski płynące ze szkód, Rekomendacje płynące ze szkód, Przykłady które nie powinny się zdarzać. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazje zapoznać się z rzeczywistymi stanami faktycznymi, sytuacjami prawnymi w jakich znaleźli się inżynierowie budownictwa i decyzjami ubezpieczyciela. Wnioski i rekomendacje zostały przygotowane, aby były przydatne dla każdego uczestnika szkolenia w codziennym życiu. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie – odpowiedzi zostaną udzielone po zakończeniu szkolenia. W przypadku dużej liczby pytań, szkolenie zostanie przedłużone o 30 min. Osoby, które nie uczestniczyły we wcześniejszych szkoleniach Ergo Hestii nt. ubezpieczeń OC zachęcamy do zapoznania się z bazą wiedzy w portalu intranetowym PIIB (ikonka Ubezpieczenia). Zapraszamy do uczestnictwa. Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2023-12-05 16:00-18:00
DOŚ

Energetyka obywatelska

Wykładowca: dr inż. Robert Jeżewski

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Energetyka obywatelska to paradygmat energetyczny, w którym społeczności lokalne biorą aktywny udział w produkcji, dystrybucji i zarządzaniu energią. Obywatele, wspólnie z lokalnymi instytucjami, decydują o tym, w jaki sposób wykorzystywane są odnawialne źródła energii, jak kształtowane są projekty energetyczne oraz jak zminimalizować wpływ na środowisko. Budowanie społeczności w kontekście energetyki obywatelskiej umożliwia nie tylko skuteczne wdrażanie projektów, ale również tworzenie trwałych więzi między obywatelami, lokalnymi liderami a samymi projektami. To wspólne zrozumienie, aktywne uczestnictwo i współodpowiedzialność, które mogą przyspieszyć transformację energetyczną i sprawić, że będzie ona bardziej zrównoważona oraz dostosowana do unikalnych potrzeb lokalnych społeczności. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-12-06 11:00-15:00
MAZ

Odbiory robót budowlanych

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Wprowadzenie 2. Poświadczenie wykonania zobowiązania wg Kodeksu cywilnego 3. Procedury odbioru robót budowlanych wg zmienionych regulacji ustawy Prawo budowlane 4. Kwestia możliwości odstępstw od przepisów techniczno–budowlanych, zmiany przepisów 5. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę 6. Dziennik budowy jako dokument przebiegu robót budowlanych 7. Badania techniczne i sprawdzenia przy odbiorach robót budowlanych, znaczenie dokumentacji projektowej, Polskich Norm i warunków technicznych użytkowania 8. Pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót 9. Nowe zasady końcowej kontroli przeprowadzanej przez służby nadzoru budowlanego Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2023-12-07 16:00-18:00
DOŚ

Wstęp do remediacji

Wykładowca: mgr inż. Justyna Molska

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Podczas szkolenia omówię pojęcie remediacji oraz wyjaśnię, dlaczego ważne jest prawidłowe rozpoznanie środowiska wodno-gruntowego w trakcie planowania i projektowania inwestycji. Przedstawię sposób postępowania w przypadku przygotowania zanieczyszczonych terenów pod inwestycje ze szczególnym uwzględnieniem terenów poprzemysłowych (typu brownfield). Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Start
2023-12-08 00:00

Koniec
2023-12-10 23:50
SLK

Projektowanie konstrukcji budowlanych w RFEM 6 oraz wymiana danych w systemie BIM / DLUBAL Software - RETRANSMISJA

Wykładowca: Leszek Mrowiec -Dlubal

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie ma na celu przedstawienie narzędzi oraz wybranych procesów projektowych. Warto zaznaczyć, że oprogramowanie Dlubal Software jest znanym i rozpoznawalnym narzędziem wysokiej jakości, służącym do analizy i wymiarowania różnego rodzaju konstrukcji (stalowych, betonowych, drewnianych, szklanych, aluminiowych…). Rozpoczniemy od ogólnego omówienia możliwości importu danych oraz zaimportowania części konstrukcji ze źródła zewnętrznego. Następnie przedstawione zostanie środowisko pracy bezpośrednio w programie RFEM 6. Zamodelowana zostanie kolejna części konstrukcji. Następnym etapem będzie stworzenie przypadków obciążeń, obciążeń i kombinatoryki. W wyniku czego wygenerowana zostanie siatka MES oraz przedstawione zostaną wyniki z analizy statycznej. Bazując na wynikach przejdziemy do wymiarowanie konstrukcji. Tutaj skupimy się na wybranych elementach. Omówimy podejście do SGN (w tym wyboczenia) i SGU elementów w konstrukcjach stalowych oraz skupimy się także na wybranym połączeniu, które zaprojektowane zostanie w odpowiednim rozszerzeniu przy użyciu MES. Następnie przejdziemy do konstrukcji betonowych gdzie pokazane zostanie projektowanie zbrojenia. W części końcowej tego etapu pokazane zostaną także wyniki z algorytmu wymiarowania oraz wymiana danych z programem Allplan – przesłanie map zbrojeniowych. Jako podsumowanie przedstawiony zostanie raport z obliczeń będący rezultatem analizy i wymiarowania konstrukcji budowlanej. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Start
2023-12-08 08:00

Koniec
2023-12-14 23:00
POM

Przeglądy obiektów budowlanych w świetle aktualnych przepisów Prawa budowlanego - RETRANSMISJA

Wykładowca: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych oraz do osób dokonujących ich przeglądów okresowych, a także pracowników organów nadzoru budowlanego. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-12-08 16:00-19:00
OPL

Obniżamy energię - innowacje, oszczędności czy ekologia?

Wykładowca: Krzysztof Górecki, Krzysztof Rogowski

Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie zaczniemy od krótkiego wprowadzenia do systemów fotowoltaicznych a następnie zaprezentujemy przegląd obecnego stanu fotowoltaiki w Polsce. Skupimy się na problemach, które występują w sieciach elektroenergetycznych oraz w rozliczeniach z dystrybutorem. Porównany zostanie system net-meteringu oraz netbilingu oraz opiszemy możliwy system rozliczania godzinowego. Zaprezentujemy kilka sposobów radzenia sobie z częstymi wyłączeniami falowników związanych z przekroczeniem napięcia w sieci. Kolejny temat będzie dotyczył oszczędności i ekologii związanej z zastosowaniem fotowoltaiki w nowo budowanych domach. W szczególności skupimy się na systemach hybrydowych, które są wyposażone w magazyny energii. W ostatniej części zaprezentujemy tematykę bezpieczeństwa przeciwpożarowego systemów fotowoltaicznych ze szczególnym uwzględnieniem magazynów energii. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-12-09 09:00-21:00
SLK

BIM w budownictwie, audyt energetyczny do programu czyste powietrze, bezpieczeństwo pożarowe garaży - RETRANSMISJA - zewnętrzne

Wykładowca: Marcin Barwiński, Monika Hyjek

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie online omawiające bezpieczeństwo pożarowe garaży podziemnych z uwzględnieniem samochodów elektrycznych oraz BIM w budownictwie. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa . Program szkolenia będzie udostępniony zainteresowanym na stronie internetowej organizatora na 7 dni przed planowanym szkoleniem. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-12-09 09:00-21:00
SLK

Projektowanie oddymiania w garażach podziemnych. Wymogi dla pojazdów elektr. i elektr.-wodorowych. - RETRANSMISJA - zewnętrzne

Wykładowca: Barbara Przybycin, Małgorzata Król

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa Projektowanie oddymiania w garażach podziemnych z uwzględnieniem wymogów dla samochodów elektrycznych i elektryczno-wodorowych. Podstawa prawna, wymagane urządzenia, zasady stosowania, uzgodnienia pod kątem ochrony ppoż. Oraz zasady dokumentacji. Profilaktyka ppoż. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje sanitarne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2023-12-10 09:00-21:00
SLK

Budynki z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej. Jednorodzinny dom pasywny. - RETRANSMISJA - zewnętrzne

Wykładowca: Paweł Lachma z zespołem

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie techniczne w temacie: "Budynki jednorodzinne z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej. Jednorodzinny dom pasywny. ", zorganizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa - PZITS Katowice Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje sanitarne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2023-12-11 10:00-13:00
SLK

Model 3D konstrukcji w dokumentacji, analizie statycznej i koordynacji - Revit i Advance Steel

Wykładowca: Kamil Dziedzic, Michał Nowicki - Graitec

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie organizowane we współpracy z firmą Graitec. Podczas szkolenia przedstawione zostaną prawidłowe zasady pracy z modelem analitycznym programu Revit oraz Advance Steel w wersji 2024 oraz możliwości wymiany danych ze środowiskami obliczeniowymi takimi jak Advance Design. Poruszone będą też kwestie podstaw koordynacji wielobranżowej. Zaprezentowane zostaną narzędzia BIM do tworzenia dokumentacji, generacji elementów analitycznych na podstawie modelu fizycznego oraz koordynacji. Przeprowadzona zostanie również analiza MES tak przygotowanego modelu. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-12-11 11:00-15:00
MAZ

Instalacje oraz urządzenia elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem.

Wykładowca: mgr inż. Julian Wiatr

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Podstawowe definicje, strefy zgorzeń oraz normy przedmiotowe i wymagania wynikające z aktów prawnych dotyczących przedmiotowego zakresu. 2. Trójkąt pożarowy i granice wybuchowości. 3. Temperatura zapłonu oraz temperatura samozapłonu. 4. Zagrożenia pożarowe lub wybuchowe. 5. Ocena możliwych obrażeń mogących wystąpić podczas wybuchu. 6. Gęstość obciążenia ogniowego, definicja oraz metodyka jej wyznaczania. 7. Czynniki wpływające na zagrożenie oraz ich ocena. 8. Źródła zapłonu. 9. Metodyka rozpoznawania zagrożeń oraz ich neutralizacji. Strefy zagrożenia wybuchem. 10. Definicja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. 11. Typy urządzeń przeciwwybuchowych oraz ich budowa. 12. Oznaczanie urządzeń przeciwwybuchowych. 13. Metodyka wyznaczania stref zagrożenia wybuchem. 14. Dobór urządzeń elektrycznych do stref zagrożenia. 15. Instalacje w elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem. 16. Zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów stasowane w zasilaczach UPS oraz ich neutralizacja. 17. Zagrożenia wybuchowe stwarzane przez ładunek elektrostatyczny. 18. Neutralizacja zgorzeń stwarzanych przez ładunek elektrostatyczny. 19. Możliwość instalacji systemów PV na stacjach paliw płynnych i gazowych. 20. Prezentacja przykładowego projektu pomieszczenia ładowania baterii akumulatorów. Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2023-12-11 16:00-18:00
DOŚ

Kosztorysowanie od podstaw – pakiet wiedzy dla początkujących. Część 4. Podsumowanie.

Wykładowca: mgr inż. Marcin Bartoszewicz

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Podsumowanie dotychczasowych porad i wskazówek, związanych z metodologią wykonywania kosztorysów na podstawie katalogów nakładów rzeczowych. Dodatkowe informacje i wskazówki dotyczące zakończenia kosztorysu i przekazania dokumentu zamawiającemu. Wykonanie kosztorysu od podstaw (obmiar, ceny, wskaźniki). Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-12-12 16:00-20:00
WKP

Ochrona własności przemysłowej w Polsce

Wykładowca: Elżbieta Piątkowska - Rzecznik Patentowy

Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej tj.: - znaki towarowe, - wzory przemysłowe, - wynalazki i wzory użytkowe oraz własności intelektualnej, - prawo autorskie. Szkolenie ma na celu uświadomienie ważności i potrzeby ochrony ww. praw. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo mostowe
 • Budownictwo telekomunikacyjne
 • Budownictwo kolejowe
 • Budownictwo wyburzeniowe
 • Budownictwo hydrotechniczne
 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje sanitarne
 • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

2023-12-13 10:00-14:00
PDK

Obowiązkowe kontrole konstrukcyjno-budowlane - zgodne z art. 62 aktualnej ustawy Prawo budowlane

Wykładowca: Roman Cużytek

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami obowiązkowych kontroli konstrukcyjno-budowlanych wraz z przykładami zastosowania tych przepisów w praktyce zawodowej konstruktora. Korzyści z uczestnictwa: • podczas szkolenia uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami odnośnie obowiązkowych kontroli konstrukcyjno-budowlanych • dowie się jakie wymogi musi spełniać osoba przeprowadzająca kontrolę • poszerzy wiedzę na temat praktycznych rozwiązań w zakresie przeprowadzania w/w kontroli • dowie się jak prawidłowo prowadzić książkę obiektu budowlanego oraz jak sporządzać protokół z kontroli oraz formułować wnioski pokontrolne • na podstawie opisów przypadków dowie się jak rozpoznawać zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-12-14 16:00-18:00
DOŚ

Realizacja inwestycji budowlanych. Część 1: Opis inwestycji - dokumentacja

Wykładowca: dr inż. Janusz Rybka, mgr inż. Krzysztof Błachut

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Zmieniające się w ostatnim czasie przepisy prawne zainspirowały nas do podsumowania aktualnych wymogów w zakresie przygotowania inwestycji budowlanych. Istotnym jest, aby jednoznacznie określić, w jakim stanie prawnym i faktycznym są prowadzone roboty budowlane. Podczas wykładu podsumujemy modele realizacji wg aktualnych wymogów prawnych. Omówimy wymogi Kodeksu cywilnego w zakresie umów o roboty budowlane. Podkreślimy nadrzędność Prawa zamówień publicznych do zapisów k.c. w zakresie umów o roboty budowlane. Analizy i oceny realizacji inwestycji celu publicznego wykazały problemy w zrozumieniu opisu przedmiotu zamówienia wg Pzp. W trakcie wykładu zestawimy aktualne wymogi dla opisu przedmiotu z założeniem indywidualnego skorzystania i przyswojenia zasad. Podamy przykłady i wyroki KIO i sądowe. Omówione zostaną  aktualne wymogi dla przygotowania opracowań projektowych w odniesieniu do Prawa budowlanego. Odrębnym zagadnieniem  jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wymagane Prawem zamówień publicznych. Nawiążemy do praktyki i zwyczajów aktualnych w realizacji robót budowlanych. Omówimy słabe strony opracowań projektowych. Wyjaśnione zostaną różnice pomiędzy projektem technicznym a projektem wykonawczym. Wskażemy także skutki wadliwości opracowań projektowych jak i opisu przedmiotu zamówienia wg Pzp. Odniesiemy się również do modelu realizacji projektuj - buduj. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Start
2023-12-15 08:00

Koniec
2023-12-21 23:00
POM

Odpowiedzialność osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie w tym omówienie orzeczeń sądów - RETRANSMISJA

Wykładowca: Pomorska OIIB, Jabłoński Tomasz-Prezes Sądu Rejonowego

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Adresatami szkolenia są inżynierowie budownictwa, którzy pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Szkolenie ma na celu rozszerzenie zagadnień dotyczących odpowiedzialności karnej inżynierów budownictwa z podaniem konkretnych przykładów. Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2023-12-15 10:00-12:30
SLK

Geokompozyty i membrany w budownictwie - zewnętrzne

Wykładowca: Iwo Wituła

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie online omawiające nowoczesne geokompozyty oraz membrany. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa . Program szkolenia będzie udostępniony zainteresowanym na stronie internetowej organizatora na 7 dni przed planowanym szkoleniem. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-12-15 16:00-18:00
DOŚ

Wirtualna ochrona przeciwpożarowa... czyli o najbardziej chłonnym medium w przyrodzie

Wykładowca: mgr inż. Marcin Zieliński

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Podążając za Państwa sugestią, zapraszam na kolejny webinar z nieprzebranego tematu, jakim okazuje się ochrona przeciwpożarowa, Dowiemy się także, jak i czym najskuteczniej nakarmić potwora biurokracji. O tym i innych aspektach naszej dbałości o bezpieczeństwo już wkrótce. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2023-12-16 09:00-21:00
SLK

Materiały stosowane do wykonania instalacji kanalizacyjnej w budynkach. Instalacje dualne. - RETRANSMISJA - zewnętrzne

Wykładowca: dr inż. Florian Piechurski

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie techniczne w temacie: "Materiały stosowane do wykonania instalacji kanalizacyjnej w budynkach. Instalacje dualne. Odzysk wody szarej. Wytyczne projektowe i montażowe ", zorganizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa - PZITS Katowice Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

2023-12-16 09:00-21:00
SLK

Sposoby likwidacji mostków cieplnych - RETRANSMISJA - zewnętrzne

Wykładowca: Ireneusz Stachura

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie online omawiające sposoby likwidacji mostków cieplnych. Szkolenie organizowane przez stowarzyszenie Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej współpracujące ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa . Program szkolenia będzie udostępniony zainteresowanym na stronie internetowej organizatora na 7 dni przed planowanym szkoleniem. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online


Zapraszamy do korzystania ze szkoleń zrealizowanych przez Telewizję Dolnośląskiej Okręgowej Izby http://www.tvdoiib.pl/