Dostępne szkolenia

Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2021-10-15 09:00
2021-10-18 08:00
MAZ

Prawo wodne - Sesja Q&A z mgr inż. Lucyną Osuch-Chacińską - RETRANSMISJA

Wykładowca: mgr inż. Lucyna Osuch-Chacińska, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Sesja pytań i odpowiedzi dotyczących Prawa wodnego, których udzieli Pani mgr inż. Lucyna Osuch-Chacińska. Spotkanie jest odpowiedzią na Państwa oczekiwania wyrażone w trakcie trzech wykładów Pani Osuch-Chacińskiej przeprowadzonych w pierwszym półroczu br. Pytania można zadawać mailowo na adres szkolenia@maz.piib.org.pl w terminie do 13.09.2021 r. z dopiskiem w temacie wiadomości "PRAWO WODNE". Na spotkaniu Pani Lucyna Osuch-Chacińska postara się odpowiedzieć na jak najwięcej pytań, które Państwo do nas prześlecie. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

2021-10-16 10:00
2021-10-24 23:00
PDK

Prawo budowlane–dla rozpoczynających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych cz.2 - RETRANSMISJA

Wykładowca: mgr Marian Pędlowski, Biuro PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie adresowane jest do osób rozpoczynających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jego przedmiotem będą bowiem zagadnienia z zakresu ustawy – Prawo budowlane, wraz z wybranymi przepisami wykonawczymi, w formie warsztatów praktycznych. Głównym celem szkolenia jest ułatwienie tym osobom startu zawodowego i zapewnienie wykonywania funkcji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub robot w sposób zgodny z przepisami prawa. UWAGA !!! Do 1.10.2021 r. (piątek) można przesłać pytania z zakresu zagadnień szkoleniowych, na adres poczty elektronicznej: marian@pedlowski.pl Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-10-18 14:00-18:00
MAZ

Prace renowacyjne w zasolonych i zawilgoconych budynkach - Wykład BEZ RETRANSMISJI

Wykładowca: mgr inż. Maciej Rokiel, MOIIB - Radom, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Prace renowacyjne w zasolonych i zawilgoconych budynkach. Analiza dokumentacji i niezbędne do wykonania badania przed rozpoczęciem prac. Kryteria doboru materiałów. Odbiory prac renowacyjnych i skutki błędów/zaniedbań w tym zakresie. Pełny program wkrótce. Pełny program wkrótce. Pełny program wkrótce. Pełny program wkrótce. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-10-19 12:00-15:00
POM

Zasady opracowywania projektu budowlanego wynikające z aktualnego Prawa budowlanego

Wykładowca: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do uczestników procesu budowlanego tzn. inwestorów, projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego. Szkolenie może również zainteresować pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-10-19 16:00-20:00
PDK

Prawo budowlane– dla rozpoczynających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych cz.3

Wykładowca: mgr Marian Pędlowski, Biuro PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie adresowane jest do osób rozpoczynających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jego przedmiotem będą bowiem zagadnienia z zakresu ustawy – Prawo budowlane, wraz z wybranymi przepisami wykonawczymi, w formie warsztatów praktycznych. Głównym celem szkolenia jest ułatwienie tym osobom startu zawodowego i zapewnienie wykonywania funkcji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub robot w sposób zgodny z przepisami prawa. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-10-21 11:00-15:00
MAZ

Metodyki i certyfikowani managerowie zarządzania projektami a projekty budowlane

Wykładowca: Edyta Adamczyk - Certes Sp. z o.o.

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Rodzaje metodyk zarzadzania projektami. Wady i zalety poszczególnych metodyk. Co oznacza wdrożenie konkretnej metodyki w projekcie budowlanym. Jaka metodyka do jakiego projektu budowlanego. Dokumentacja projektowa w konkretnym rodzaju metodyki. Minimalizacja „papierologii”. Przygotowanie formularzy projektowych zgodnie ze specyfiką projektu budowlanego. Certyfikowani managerowie. Jak dokonać certyfikacji. Odpowiedzialność certyfikowanego menagera. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2021-10-22 11:00-14:00
OPL

Projektowanie uniwersalne, projektowanie z uwzględnieniem zasad dostępności

Wykładowca: Łukasz Żmuda

Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie obejmie omówienie tematyki związanej z projektowaniem uniwersalnymi projektowaniem z uwzględnieniem zasad dostępności. W ramach spotkania postaramy się wyjaśnić czym jest uniwersalne projektowanie, jak wygląda w praktyce zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania. Uczestnicy spotkania zapoznani zostaną również z przykładami rozwiązań w zakresie projektowania uniwersalnego oraz z uwzględnieniem zasad dostępności oraz poznają jakie rozwiązania sprzyjają zasadzie uniwersalnego projektowania. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-10-22 16:00-19:00
MAP

Kompensacja mocy biernej

Wykładowca: Julian Wiatr

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie obejmuje omówienie układów zasilania niskiego oraz średniego napięcia wraz z przedstawieniem układu zasilania budynku z różnych źródeł energii elektrycznej. W dalszej części zostanie przedstawiony sposób wyznaczania miejsca optymalnej lokalizacji źródeł zasilania oraz straty mocy w układach przesyłowych i rozdzielczych powodowane mocą bierną. Następnie zostanie wyjaśnione zjawisko mocy biernej warunkującej pracę odbiorników energii elektrycznej. Omówione zostaną metody kompensacji mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej wraz z ograniczeniami i wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Szkolenie zakończy prezentacja przykładowych układów kompensacji oraz problemy kompensacji mocy biernej przy zasilaniu z generatora zespołu prądotwórczego. Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2021-10-23 08:00-22:00
SLK

Wybrane elementy procesu budowlanego w świetle dużej nowelizacji i ostatnich zmian Prawa budowlanego - RETRANSMISJA

Wykładowca: Tomasz Radziewski, ŚlOIIB

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie z dużej nowelizacji "Prawa budowlanego". Prowadzone przez prelegenta Tomasza Radziewskiego, który omówi najważniejsze zmiany zachodzące w obecnych przepisach.Zmiany uregulowań w zakresie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Nowe obowiązki inwestora, projektanta, kierownika budowy. Zmiany uregulowań w zakresie zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Nowe zasady karania za użytkowanie obiektu budowlanego bez skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Ograniczenia w stwierdzeniu nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zmiany uregulowań w zakresie legalizacji samowoli budowlanych. Postępowanie naprawcze, postępowanie legalizacyjne - różnice, konsekwencje. Uproszczone postępowanie legalizacyjne - jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat. Przepis określający zawartość protokołu z okresowej lub doraźnej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego. Zmiany w zakresie przepisów karnych. Przepisy przejściowe. Podsumowanie, pytania, dyskusja. Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2021-10-23 08:30
2021-10-24 16:30
MAZ

Akademia Menadżera - „JA – MENEDŻER” – CZYLI, JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ ZESPOŁEM?

Wykładowca: Piotr Sajewicz

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Warsztaty biznesowe (z dofinansowaniem MOIIB). Zajęcia dwudniowe, dzięki którym: -Rozwiniesz umiejętności DOPASOWANIA ZARZĄDZANIA do kompetencji pracownika. -Podniesiesz kompetencje DELEGOWANIA ZADAŃ. Akademia Menedżera to siedem niezależnych warsztatów, dotyczących zarówno konieczności zdobywania umiejętności menadżerskich związanych z zarządzaniem zespołem, jak też rozumienia aktualnych trendów rozwoju organizacji, zmieniających się postaw klienckich i pracowniczych, wykorzystywania różnic wynikających z następujących zmian pokoleniowych pracowników czy wzmacniania przywództwa i tworzenia strategii biznesowych. Program Akademia Menadżera oparty na doświadczeniu i praktyce, adresuje najważniejsze aspekty pracy menadżerów w czasach VUCA, zwraca uwagę na całościowe podejście do pracy z ludźmi, na świadome wykorzystywanie procesów firmowych dla zwiększania efektywności, a także buduje świadomość autentycznego przywództwa i wzmacniania kultury organizacyjnej. Koszt kursu: Członek MOIIB - 200 zł brutto Osoba niezrzeszona w MOIIB lub zawieszona - 400 zł brutto Płatność on-line (wraz z podaniem danych do faktury) realizowana jest podczas zapisu (etap końcowy Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2021-10-25 11:00-15:00
MAZ

Istotne i nieistotne odstępstwa od pozwolenia na budowę. Zakończenie budowy oddawanie do użytkowania

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Ewolucja art. 36a Prawa budowlanego, coraz większy zakres dopuszczalnych zmian traktowanych jako nieistotne odstępstwa. Kwestia odstępstw przy robotach budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia. Dokumentacja budowy i omówienie jej najważniejszych elementów, dokumenty związane ze stosowanymi przy wykonywaniu robót wyrobami budowlanymi. Odbiory robót budowlanych. Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót. Kontrole ze strony straży pożarnej i inspekcji sanitarnej. Możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy. Kontrola zakończonej budowy wykonywania przez służby nadzoru budowlanego, nowy wzór protokołu kontroli. Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości, procedura „żółtej kartki” i późniejsze sankcje karne. Rozpoczęcie użytkowania i zakładanie książki obiektu budowlanego. Kompetencje organów administracji architektoniczno –budowlanej i nadzoru budowlanego. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2021-10-25 16:00-18:30
ŁOD

Postępowanie administracyjne i PB sieci, przyłączy i instalacji z uwzględnieniem cyfryzacji

Wykładowca: Dagmara Kafar, Dział Szkoleń ŁOIIB

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Plan szkolenia: 1. Sieć, przyłącze, instalacja, budowa, rozbudowa, remont i przebudowa – definicje legalne. 2. Projekt budowlany – nowe zasady sporządzania z uwzględnieniem wersji cyfrowej. 3. Podpis zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis osobisty. 4. Rola poszczególnych części projektu w procesie inwestycyjnym: projektu zagospodarowania działki lub terenu (PZT), projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) oraz projektu technicznego (PT). 5. Kiedy PZT, PAB i PT są niezbędne przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych? 6. Projekt budowlany jako załącznik do wniosku o pozwolenia na budowę oraz niektórych zgłoszeń budowlanych. 7. Ogólne zasady inicjowania postępowań administracyjnych z wykorzystaniem komunikatorów elektronicznych oraz formularzy cyfrowych. 8. Zakres obowiązkowych sprawdzeń projektu budowlanego dotyczącego inwestycji infrastrukturalnej prowadzonych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. 9. Specyfika zawiadomień stosowanych w trakcie wydawania zgód budowlanych przy inwestycjach liniowych z dużą liczbą stron postępowania. 10. Zasady wydawania pozwoleń na budowę i dokonywania zgłoszeń, stemplowania projektu w wersji elektronicznej oraz doręczania elektronicznego wydanych decyzji i zaświadczeń. 11. Kiedy pozwolenie na budowę, zgłoszenie, a kiedy brak zgody budowlanej przed realizacją inwestycji infrastrukturalnej? Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Instalacje sanitarne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2021-10-26 11:00-15:00
OPL

Tłocznie ścieków - bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania sieci kanalizacyjnej

Wykładowca: Natalia Kaszubowska

Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Tłocznie ścieków - bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania sieci kanalizacyjnej. Modernizacje istniejących obiektów, aspekty eksploatacyjne i przewagi tłoczni nad pompowniami. Tłocznie ścieków są kompletnymi, w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami, przystosowanymi do wbudowania w sieć kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej. Sprawdzają się w przypadku nierównomiernych lub niewielkich natężeń dopływu ścieków do urządzenia. Kompaktowa budowa pozwala ograniczyć miejsce zabudowy do minimum, przy jednoczesnym zapewnieniu dogodnego dostępu do serwisowanych elementów urządzenia. Tłocznie, ze względu na brak uciążliwości odorowej, można lokalizować w pobliżu zabudowy mieszkalnej i obiektów użyteczności publicznej. Kategoria:
 • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

2021-10-26 16:00-20:00
PDK

Inwestycja w bezpieczny plac zabaw i jego utrzymanie cz.2

Wykładowca: Dominik Berliński, Biuro PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Nabycie wiedzy o tym, jakie warunki z godnie z aktualnymi wymaganiami polskiego prawa i wieloczęściowej normy PN-EN 1176 powinien spełniać bezpieczny plac zabaw i na czym polegają czynności związane z jego eksploatacją, tak, by służyły zapewnieniu użytkownikom wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Tematyka szkolenia jest przedstawiona tak, aby osoby nie mające na co dzień bieżącego dostępu do norm i innej literatury fachowej mogły zorientować się w problematyce całego zagadnienia i chcąc ją pogłębić, widziały gdzie jej szukać. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-10-27 11:00-15:00
MAZ

IDENTYFIKACJA RYZYK W PROJEKCIE BUDOWLANYM

Wykładowca: Edyta Adamczyk - Certes Sp. z o.o.

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Zarzadzanie ryzykiem w projekcie. Ryzyko a szanse. Typy ryzyk w projekcie budowlanym. Interesariusze projektu budowlanego a ryzyko. Jak przygotować rejestr ryzyka. Ćwiczenie - Przygotowanie rejestru ryzyka na bazie realnego projektu. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2021-10-27 16:00-18:00
DOŚ

Zakochaj się w życiu

Wykładowca: dr Anetta Pereświet-Sołtan

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Nasza rzeczywistość często nie spełnia naszych oczekiwań. Okoliczności, w których żyjemy powodują, że nasz nastrój spada, a wraz z nim motywacja i życiowa energia. A gdyby tak dało się uwolnić od okoliczności, albo choć zminimalizować ich wpływ na nasze samopoczucie? Zapraszam do chwili zastanowienia się nad własnym życiem w kontekście tego, czym dysponujemy – jakie mamy zasoby, i w jaki sposób możemy je wykorzystać, by niezależnie od okoliczności, nasza jakość życia była coraz wyższa. Czy możemy, z tego co mamy, wyhodować to, czego pragniemy? Na co mogę mieć wpływ i jakie to ma znaczenia dla decyzji jakie podejmuje? Czy można trenować bycie szczęśliwym? Spróbujemy poszukać odpowiedzi na te i inne pytania Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2021-10-28 12:00-15:40
POM

Metody ustalenia wartości prac projektowych

Wykładowca: Pomorska OIIB, mgr inż. Maciej Sikorski

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Uczestnicy szkolenia poznają metody określenia wartości prac projektowych. Omówione zostaną: Środowiskowe metody prac projektowych IPB, Zasady wycen prac projektowych SARP, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2014 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. W trakcie zajęć przedstawione zostaną wybrane przykłady obliczenia wartości prac projektowych. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-10-29 16:00-18:00
DOŚ

Budowa resublimacyjnej pompy ciepła i zasada działania

Wykładowca: spec. Rafał Wolny

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Wykład ma na celu przedstawienie idei pozyskiwania ciepła resublimacji przez pompy ciepła o odmiennej konstrukcji niż powszechnie stosowane. W dalszej części omówione zostaną podstawowe różnice eksploatacyjne i inwestycyjne pomiędzy resublimacyjną pompą ciepła a klasycznymi rozwiązaniami pomp ciepła klasy powietrze/woda i solanka/woda. Poza tym przedstawiony zostanie podstawowy problem wykorzystania czynników chłodniczych oraz wpływ rodzaju czynnika chłodniczego na efektywność pomp ciepła, jak również poruszony zostanie problem samoregulacji obiegu ziębienia. W końcowej części przedstawione zostaną podstawowe schematy realizacji instalacji grzewczych z zastosowaniem resublimacyjnych pomp ciepła. Gościem wykładowcy będzie dr inż. Stefan Rzeszewski. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-10-30 10:00-15:00
MAZ

Stres i co dalej?

Wykładowca: dr Ewa Hartman

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
By sprostać wymaganiom współczesnego środowiska pracy watro sięgać po najnowsze rozwiązania podnoszące efektywność i skuteczność działania, a takich dostarcza neuronauka. Neuronauka, w tym neurokardiologia, odpowiada na pytania związane z efektywnością osobistą: - jak skutecznie, w oparciu o wyniki badan naukowych, radzić sobie ze stresem, - jak stres wpływa na efektywność, - jak podnosić poziom energii na co dzien. Celem warsztatu ‘Stres i co dalej’ jest odnalezienie wzorów zachowań, które są szkodliwe i przestarzałe, oraz zastąpienie starych nawyków nowymi, wspierającymi rozwój i efektywność. Celem warsztatu jest również nauczenie uczestników skutecznych technik radzenia sobie ze stresem, możliwych do zastosowania wtedy kiedy są potrzebne, bez konieczności udawania się w miejsce odosobnienia, czy zagłębiania się w wielogodzinna medytację. Główne korzyści z udziału w warsztacie: - znajomość strategii budowania odporności psychicznej, - dużo większa zdolność do radzenia sobie ze stresem, - większa zdolność do samoregeneracji, - zachowanie jasności myślenia i działania pomimo presji czasu czy stresu. Koszt kursu: Członek MOIIB - 150 zł brutto Osoba niezrzeszona w MOIIB lub zawieszona - 300 zł brutto Płatność on-line (wraz z podaniem danych do faktury) realizowana jest podczas zapisu (etap końcowy). Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online


Zapraszamy do korzystania ze szkoleń zrealizowanych przez Telewizję Dolnośląskiej Okręgowej Izby http://www.tvdoiib.pl/