Dostępne szkolenia

Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2021-07-26 07:00
2021-08-01 22:00
OPL

Efektywność energetyczna budynków-nowoczesne rozwiązania wentylacji - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr inż. Krzysztof Drożdżol, OPL OIIB

Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Uczestnicy szkolenia poznają podstawową charakterystykę i zalecenia projektowania oraz wykonywania instalacji odprowadzania spalin. Przekazywane informacje uzupełnione zostaną o rzeczywiste przykłady. Podczas szkolenia główny nacisk położony zostanie na błędy projektowe i wykonawcze omawianych instalacji. Druga część szkolenia swoim zakresem obejmować będzie panel o tematyce dotyczącej wentylacji (grawitacyjnej, hybrydowej i mechanicznej). Omówione zostaną m. in. problemy instalacji kominka z pracującą wentylacją mechaniczną i sposoby rozwiązania tego problemu poprzez zastosowanie odpowiednich systemów, czy zasady stosowania wentylacji mechanicznej z różnego rodzaju urządzeniami grzewczymi. Przedstawiona zostanie technologia takich systemów kominowych (z kanałami wewnętrznymi z tworzywa). Uczestnicy poznają podstawową ich charakterystykę i zalecenia projektowania i wykonywania instalacji odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych z ich wykorzystaniem. Przedstawione zostaną różne warianty systemu (systemy jednościenne, koncentryczne, zewnętrzne, itd.) oraz schematy budowy instalacji. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-07-29 09:00
2021-08-01 08:00
MAZ

ONLINOWE RUTYNY MENADŻERSKIE - RETRANSMISJA

Wykładowca: Edyta Adamczyk - Certes Sp. z o.o., Aleksandra Kuczyńska-Pluta Certes, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Zespół online – wstęp, charakterystyka. Zespół rozproszony vs zespoły stacjonarne – charakterystyka. Zespół rozproszony – cechy, funkcje, szanse, zagrożenia. Role w zespole – odpowiedzialność pracowników. Charakterystyka zachowań – najczęstsze przypadki. Przywództwo w zespole rozproszonym – dlaczego jest tak trudno. Modele współpracy pracowników w różnych lokalizacjach. Skuteczny menadżer – czego oczekuje zespół. Budowanie zaufania w zespole hybrydowym. Produktywne środowisko pracy (zdalna integracja zespołu). Ustalanie ram współpracy – przypomnienie zasad lub określenie zasad na nowo (czego oczekuję, czego nie akceptuję, jak chcę Was wspierać i kiedy). Przygotowanie karty na zasady współpracy dla pracowników. Jak nawyki pracowników zmienić i dostosować do pracy zdalnej. Jakie kompetencje pracowników rozwijać. Co zrobić, żeby nie panował chaos. Rozwiązywanie sytuacji trudnych lub konfliktowych. Efektywność w pracy zdalnej lub hybrydowej. Delegowanie zdalne. Monitorowanie zdalne. Jakie zadawać pytania żeby pracownik nie miał poczucia ciągłej kontroli. Jak ewidencjonować czas. Kategoria:
  • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2021-08-02 07:00
2021-08-08 22:00
OPL

Betonowe i żelbetowe wyroby prefabrykowane dla budownictwa drogowego i systemów kanalizacyjnych - RETRANSMISJA

Wykładowca: mgr inż. Tomasz Poloczek, OPL OIIB

Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie będzie obejmować zagadnienia z zakresu betonowych i żelbetowych wyrobów prefabrykowanych dla budownictwa drogowego i systemów kanalizacyjnych z przykładami zastosowań. Program: 1. Technologia prefabrykacji elementów betonowych i żelbetowych; wymagania stawiane dla prefabrykatów, proces wiązania i dojrzewania, kontrola jakości, 2. Zastosowanie żelbetowych odwodnień liniowych w trudnych warunkach drogowych na przykładach wybranych realizacji. 3. Odwodnienia liniowe jako element zbierający i retencyjny w systemie kanalizacyjnym. 4. Innowacyjne prefabrykaty do retencjonowania wód opadowych – przykłady wdrożeń. 5. Systemy zapewnienia jakości przy prefabrykacji na przykładzie wyrobów HABA-BETON. Kategoria:
  • Budownictwo drogowe
  • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

2021-08-05 09:00
2021-08-08 08:00
MAZ

„Lawina” zmian w Prawie budowlanym, duża nowelizacja wprowadzona 19 września 2020 roku - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB - Radom

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
„Lawina” zmian w Prawie budowlanym, duża nowelizacja wprowadzona 19 września 2020 roku oraz 6 małych, kolejnych nowelizacji z roku 2021, dwie kolejne przewidziane na 1 lipca 2021, a także 13 nowych rozporządzeń z wzorami rozmaitych formularzy wniosków. Krótki przegląd nowelizacji już wprowadzonych w roku 2021 Nowe rozporządzenia dotyczące wzorów rozmaitych wniosków Zasadnicze zmiany z 19 września 2020 roku Okres przejściowy, stopniowe wprowadzanie niektórych nowych regulacji Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-08-05 16:00-18:00
DOŚ

Wzmacnianie podłoża gruntowego, część 2

Wykładowca: mgr inż. Maciej Król

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Druga część wykładu poświęcona będzie zagadnieniom projektowym i technologicznym wybranych technologii wzmocnienia podłoża. Omówione zostaną metody projektowania wzmocnień podłoża wraz z przykładami obliczeniowymi. Szkolenie obejmie przykłady realizacji prac geotechnicznych przy zastosowaniu omawianych technologii. Istotnym elementem wykładu będzie omówienie warunków kontroli wykonania prac oraz wytycznych do monitoringu otoczenia budowy. Ważnym punktem szkolenia będzie tematyka bezpieczeństwa prac geotechnicznych, w szczególności właściwe przygotowanie bezpiecznej platformy roboczej. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-08-06 16:00-18:00
DOŚ

Zagadnienia formalne funkcjonowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. tzw. „specustawy drogowej"

Wykładowca: mgr inż. Zbigniew Kowalski

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Wykładowca omówi podstawę funkcjonowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. „specustawy drogowej”, a przedstawi strony w postępowaniu oraz czynności formalne poprzedzające uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W dalszej części zostanie omówiona decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w tym: nabywanie nieruchomości pod drogi oraz rozpoczęcie robót budowlanych - rygor natychmiastowej wykonalności. Kategoria:
  • Budownictwo drogowe

Typ: Szkolenie online

2021-08-09 07:00
2021-08-15 22:00
OPL

Fotowoltaika - nowoczesne i oszczędne rozwiązania dla domu. Wybrane przykłady z kraju i UE - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr inż. Krzysztof Górecki, OPL OIIB

Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
W szkoleniu zostaną zaprezentowane informacje dotyczące systemów fotowoltaicznych od strony teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna będzie dotyczyła ogniw fotowoltaicznych, ich parametrów, charakterystyk oraz sposobu wykorzystania w modułach fotowoltaicznych. Zostaną zaprezentowane systemy fotowoltaiczne on-grid, wyspowe oraz hybrydowe, z omówieniem stosowanych w nich falownikach. W części praktycznej szkolenia zostaną zaprezentowane systemy montażowe, przykładowe obliczenia projektowe systemów fotowoltaicznych, ich zabezpieczeń oraz okablowania. Zostaną również zaprezentowane regulacje prawne od strony budowlanej oraz energetycznej, wymagające stosowania prawidłowej ochrony odgromowej, przepięciowej oraz przeciwpożarowej. Kolejne ważne zagadnienie, które zostanie omówione to problemy eksploatacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem błędów projektowych oraz wykonawczych. Na zakończenie zostaną zaprezentowane ciekawe przykłady instalacji w Polsce i Unii Europejskiej z omówieniem dobrych praktyk projektowych oraz przyszłość systemów fotowoltaicznych. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2021-08-12 09:00
2021-08-15 08:00
MAZ

Obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB - Radom, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Wymagania formalne związane z ustanawianiem nadzoru inwestorskiego i pełnieniem tej funkcji, jako wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie Etap przygotowania budowy, oświadczenie o podjęciu obowiązków, dziennik budowy Podstawowe ustawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego i możliwości ich rozszerzenia Prawa inspektora nadzoru, dodatkowe wymagania w przypadku robót budowlanych przy obiektach zabytkowych Odpowiedzialność, karna, zawodowa i dyscyplinarna inspektora nadzoru inwestorskiego Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online


Zapraszamy do korzystania ze szkoleń zrealizowanych przez Telewizję Dolnośląskiej Okręgowej Izby http://www.tvdoiib.pl/