Dostępne szkolenia

Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2020-09-15 15:00
2020-10-13 15:00
LUB

Dokumentowanie geotechniczne i geologiczno-inżynierskie w budownictwie - wymagania prawne, błędy. - RETRANSMISJA

Wykładowca: Piotr Jermołowicz, Arkadiusz Koralewski

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie adresowane do inwestorów, projektantów i wykonawców robót budowlanych. Prowadzi je Pan Piotr Jermołowicz, praktyk, specjalista z zakresu geotechniki i badań podłoża gruntowego. Na szkoleniu omówione zostaną różnice między dokumentacją geotechniczną a geologiczno-inżynierską oraz zawartość i przeznaczenie obu opracowań wraz z metodami i sposobami badań w nich dokumentowanych. Kategoria:

Typ: Szkolenie online

2020-09-18 16:00
2020-10-16 16:00
LUB

Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych - RETRANSMISJA

Wykładowca: Marcin Dobek, Arkadiusz Koralewski

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie adresowane do projektantów i wykonawców robót budowlanych w zakresie wykonywania ścieżek rowerowych. Prowadzi je Pan Marcin Dobek - praktyk, projektant w branży drogowej. Omówione na nim zostaną w szczególności zmiany przepisów dotyczących ścieżek rowerowych pod kątem warunków technicznych, jak również aspekty lokalizacji przejazdów rowerowych i skrzyżowań. Kategoria:

Typ: Szkolenie online

2020-09-22 11:00-15:00
KUP

Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem rusztowań - obiekty kubaturowe

Wykładowca: dr inż. Michał Pieńko, Biuro KUP OIIB

Organizator: Kujawskopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie dotyczy zasad montażu i demontażu rusztowań, posadowieniu rusztowań, układu konstrukcyjnego rusztowań i ich kotwienia, dodatkowych elementów wyposażenia, odbioru i przeglądu rusztowań oraz zasad prowadzenia prac i zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości . Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2020-09-23 09:00
2020-09-25 09:00
MAZ

Profesjonalizm w relacjach zawodowych – czyli wszyscy obsługujemy klientów - RETRANSMISJA

Wykładowca: Katarzyna Matuszczak - HIGH5, Bartłomiej Dzwigalski - MOIIB, Edyta Protasiuk - MOIIB

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie skupiające się na tematyce obsługi kontrahentów, podwykonawców, współpracowników, ponieważ każdy z kim mamy kontakt jest naszym klientem, czegoś od nas oczekuje. Odpowiada na pytania jak budować długotrwałe dobre relacje, jak stawiać granice w sytuacjach trudnych, a także jak mówić o własnych oczekiwaniach w ramach współpracy. Kategoria:

Typ: Szkolenie online

2020-09-23 16:00-20:00
PDK

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej inżynierów budownictwa

Wykładowca: Maria Tomaszewska-Pestka

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie „Ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej inżynierów” służy zapoznaniu uczestników budownictwa z zakresem i przedmiotem ubezpieczenia , tak aby każdy mógł dowiedzieć się co daje ubezpieczonemu obowiązkowego ubezpieczenie OC w codziennej pracy. Szkolenie porusza także wiele kwestii prawnych dla wskazania ryzyk związanych z wykonywaniem samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie i niezbędnych dla zrozumienia zakresu ubezpieczenia . W części poświęconej dochodzeniu odszkodowań, szkolenie wskazuje autentyczne stany faktyczne dla zobrazowania sposobu postępowania ubezpieczyciela. W ostatniej, najkrótszej części zostanie zaprezentowana obecna praktyka rynkowa związana z wymogami przetargów w zakresie ubezpieczeń i gwarancji. Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2020-09-24 16:30-18:20
ŁOD

Beton wodonieprzepuszczalny

Wykładowca: mgr Maciej Rokiel, AK

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Beton wodonieprzepuszczalny - konstrukcja i materiał 1. beton wodonieprzepuszczalny - definicja, wymagania, koncepcja konstrukcji 2. wymagania projektowo-wykonawcze dla konstrukcji 3. klasy ekspozycji konstrukcji ze względu na wymagania dla betonu 4. klasy obciążenia wodą 5. klasy użytkowania 6. sposoby skonstruowania obiektu w technologii białej wanny • wymagania dla przegród • przerwy technologiczne przy betonowaniu, • rysy (szczeliny) pozorne • dylatacje konstrukcyjne obiektu, • przejścia rur instalacyjnych. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2020-09-26 08:00-22:00
SLK

KPA Co powinien wiedzieć projektant, kierownik budowy,inspektor nadzoru inwestorskiego - RETRANSMISJA

Wykładowca: Aleksandra Makarucha

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie "Kodeks postępowania administracyjnego. Co powinien wiedzieć: projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. Czy faktycznie inwestor i urzędnik stoją po dwóch stronach barykady?" Kategoria:

Typ: Szkolenie online

2020-09-26 09:00
2020-09-28 09:00
MAZ

PRAWO BUDOWLANE po zmianie z 19 września 2020 roku - CZ II - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB - Edyta Protasiuk, MOIIB - Bartłomiej Dzwigalski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Zmiany w zakresie zasad regulujących geodezyjne wyznaczanie w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zmiany zasad regulujących sposób prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy. Nowy rozdział 5a dotyczący działań nielegalnych, zmiany w zakresie możliwości legalizacji samowoli budowlanych. Nowy rozdział 5b dotyczący procedur kończenia budowy. Kategoria:

Typ: Szkolenie online

2020-09-28 11:00-15:00
MAZ

Zmiany w Prawie budowlanym po 31.07.2020 r. oraz 19.09.2020 r. - istotne aspekty wprowadzonych zmian

Wykładowca: Jolanta Szewczyk - Radca prawny, Bartłomiej Dzwigalski - MOIIB, Edyta Protasiuk - MOIIB

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie prowadzone przez mec. Jolantę Szewczyk specjalizującą się w doradztwie prawnym m.in. na rzecz wielu firm z szeroko pojętej branży budowlanej, developerskiej, farmaceutycznej, wydawniczej oraz pośrednictwie i pomocy prawnej dot. obrotu nieruchomościami. Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2020-09-29 16:00-20:00
PDK

Art. 36 a Prawa budowlanego a kontrole organów budowlanych; ich rola w procesie budowlanym

Wykładowca: mec. Jolanta G. Szewczyk

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
szkolenie dotyczy próby zdefiniowania pojęcia odstępstwa od projektu oraz dokonania jego klasyfikacji oraz podmiotów które dokonują kwalifikacji i wzajemnym relacji w tym zakresie pomiędzy projektantem a organami PINB Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2020-09-30 16:00-18:00
DOŚ

Najpiękniejsze miasta portowe średniowiecznej Europy. Atlantyk i Morze Śródziemne – część zachodnia

Wykładowca: prof. Rafał Eysymontt

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Podczas wykładu, które poprowadzi prof. dr hab. Rafał Eysymontt, pokazane zostaną wybrane najważniejsze miasta portowe europejskiego wybrzeża Atlantyku i Morza Śródziemnego od Lizbony do Pisy. Na tym niezwykle popularnym wśród turystów obszarze znajdują się niezwykle interesujące miasta portowe, ważne dla dziejów Europy i jednocześnie historii urbanistyki i architektury. Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2020-10-01 11:00-14:00
MAZ

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

Wykładowca: Agnieszka Dembińska, Bartłomiej Dzwigalski - MOIIB, Edyta Protasiuk - MOIIB

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Magazynowanie materiałów niebezpiecznych – jak zaprojektować magazyn chemiczny łącząc wymagania prawne z praktycznym podejściem. Podstawy prawne dotyczące magazynowania materiałów niebezpiecznych. Podział zagrożeń - klasyfikacja CLP i opisywane w niej zagrożenia. Wyposażenie magazynu chemicznego - rozwiązania zgodne z przepisami łatwe do zaprojektowania. Projektowanie bezpieczeństwa w magazynie chemii czyli sposoby zapobiegania zdarzeniom niepożądanym. Dyskusja. Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2020-10-02 10:00-14:00
SLK

Geodezyjna obsługa inwestycji po nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy PB

Wykładowca: Mirosław Puzia, ŚlOIIB Serwis

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Na szkoleniu omówione zostaną m.in. wybrane zmiany w obowiązujących aktach prawnych, zasady opracowywania map do celów projektowych, a aktualne przepisy regulujące wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2020-10-05 16:00-20:00
MAZ

Samowole budowlane i możliwości ich legalizacji. Milcząca zgoda organu administracyjnego

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB - Edyta Protasiuk, MOIIB - Bartłomiej Dzwigalski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Samowole budowlane i nowe możliwości ich legalizacji. Działania nielegalne wg aktualnych regulacji ustawy Prawo budowlane. Możliwości legalizacji budowy i robót budowlanych, nowe zasady po 19 września 2020 roku. Sankcje administracyjne i taryfikator opłat legalizacyjnych. Sankcje karne. Samowole sprzed 1995 roku. Trochę statystyki. Milcząca zgoda organu administracyjnego przy rozpoczynaniu i kończeniu budowy w Prawie budowlanym. Konstrukcja prawna „milczącej zgody” organu. Przykładowe przepisy stosowania „milczącej zgody” w polskich przepisach prawa materialnego. Aktualne regulacje „milczącej zgody” w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego. „Milcząca zgoda” w przepisach Prawa budowlanego. „Milcząca zgoda” organu jako uproszczona forma rozpoczęcia robót budowlanych . „Milcząca zgoda” organu jako uproszczona forma zakończenia budowy obiektu budowlanego. Podsumowanie. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2020-10-06 11:00-15:00
OPL

Renowacja kanalizacji miejskiej rękawami CIPP nasączonymi żywicą epoksydową

Wykładowca: Mirosław Cecuga, Radosław Cecuga, Piotr Śliwka

Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Wykład obejmuje zagadnienia techniczno-technologiczne związane z samodzielną renowacją miejskiej sieci kanalizacyjnej rękawami CIPP nasączonymi żywicami epoksydowymi przez lokalną spółkę wodociągową. Na przykładzie zrealizowanych zadań wskazano uwarunkowania terenowo - prawne renowacji tą metodą, zalety takiego rozwiązania, zakres stosowania oraz zalety własnego wykonawstwa przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Kategoria:
 • Instalacje sanitarne
 • Budownictwo ogólne
 • Budownictwo hydrotechniczne
 • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

2020-10-06 16:00-19:00
DOŚ

Cyfryzacja warsztatu projektowania systemów odwodnienia w Polsce

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Paweł Licznar

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
W trakcie szkolenia prof. dr hab. inż. Paweł Licznar z Politechniki Wrocławskiej zademonstruje jak funkcjonują w praktyce poszczególne narzędzia otwartej dla wszystkich platformy cyfrowej www.WaterFolder.com, pozwalające na dobór w Internecie, nawet z użyciem zwykłego smartfonu, konkretnych rozwiązań systemów odwodnienia na podstawie nowo opublikowanego, wiarygodnego źródła informacji o aktualnych natężeniach deszczów miarodajnych w postaci Atlasu PANDa (Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów). Kategoria:
 • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online