Dostępne szkolenia

Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2020-07-09 11:00-15:00
MAZ

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE. Zakres i jej treść, jako ochrona projektanta

Wykładowca: Jolanta Szewczyk - Radca prawny

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Kategoria:

Typ: Szkolenie online

2020-07-13 16:00-19:00
DOŚ

Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych na terenie budowy

Wykładowca: mgr inż. Zbigniew Kołodyński

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie, które poprowadzi mgr inż. Zbigniew Kołodyński, obejmuje omówienie zmian przepisów dot. wymagań kwalifikacyjnych przy eksploatacji urządzeń energetycznych oraz omówienie wymagań przy eksploatacji wózków jezdniowych (wymagania kwalifikacyjne operatora) i przy eksploatacji żurawi wieżowych. Kategoria:
  • BHP

Typ: Szkolenie online

2020-07-14 11:00-15:00
MAZ

Utrzymanie obiektów budowlanych. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego. Książka obiektu budowlanego. Kontrole okresowe

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Kategoria:

Typ: Szkolenie online

2020-07-16 11:00-15:00
OPL

Roboty budowlane w obiektach zabytkowych i historycznych oraz ich przewidywalność

Wykładowca: dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. UT-P w Bydgoszczy, Rzeczoznawca Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, Obsługa szkolenia OPL OIIB

Organizator: Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Niejednokrotnie praktyka budowlana pokazuje, jak trudnym zadaniem jest prowadzenie robót budowlanych w starszych obiektach budowlanych. Ratowanie substancji historycznej i zabytkowej polega głównie na zachowaniu jej historycznych walorów, o co obecnie coraz trudniej. Wymaga to od zarządców oraz uczestników procesu budowlanego odpowiedniej świadomości i wiedzy, przygotowania zawodowego oraz doświadczenia w obchodzeniu się z substancją zabytkową, w tym szczególnie przy wdrażaniu nowych materiałów oraz nowych technologii naprawczych, które mogą jedynie spowolnić procesy starzeniowe. Eksploatacja tych obiektów w innych warunkach środowiska wewnętrznego (zewnętrznego) niż to zakładano pierwotnie (adaptacje, modernizacje) wymaga dostosowywania ich do aktualnie obowiązujących przepisów i równocześnie zagwarantowania im bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa „użytkowego”. Każda ingerencja w taki obiekt prowadzi do nieuniknionego jego "odmładzania" tj. obniżania ich stopnia autentyczności. Ponadto, często na etapie projektowania prac naprawczych lub modernizacyjnych zapomina się m.in. o wpływie procesów fizykalnych na przegrody tych obiektów w późniejszym okresie eksploatacji, po przeprowadzeniu w nich „modernizacji”. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2020-07-16 16:00-20:00
MAZ

Skuteczna komunikacja, czyli asertywność w relacjach poziomych

Wykładowca: Katarzyna Matuszczak

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Cele szkolenia: - Zapoznanie uczestników z koncepcją postawy asertywnej opartej na godności i partnerstwie – korzystnie wpływającej na własny potencjał w budowaniu konstruktywnych relacji w poziomych. - Pokazanie na przykładach narzędzi asertywnych umożliwiających obronę przed presją i zrachowaniami inwazyjnymi oraz zwiększających zakres konstruktywnego oddziaływania na innych i bycie ekspansywnym w sposób nieagresywny i bez używania manipulacji. Korzyści dla uczestników: - Dowiesz się, jak rozpoznać symptomy agresji, uległości i skutki takiego zachowania. - Dowiesz się, jak wyrażać własne zdanie i opinie w sposób konkretny a jednocześnie nieagresywny. - Dowiesz się, jak konstruktywnie wyrażać emocje (wobec współpracowników i osób bliskich) by nie prowokować konfliktów i minimalizować sytuacje trudne. - Zobaczysz w jaki sposób przyjmować krytykę i negatywne oceny by nie doprowadzać do zaostrzenia sytuacji. - Dowiesz się, jak asertywnie stawiać granice (także odmawiać), bez psucia relacji Kategoria:
  • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2020-07-21 11:00-15:00
MAZ

PROCES PROJEKTOWANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Wykładowca: dr inż. Mariusz Sarniak

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
PROCES PROJEKTOWANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ dla prosumentów wraz z doborem odpowiednich urządzeń. Wpływ instalacji fotowoltaicznych na sieć dystrybucyjną. Przepisy, zasady, aktualna sytuacja rynkowa. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online