Dostępne szkolenia

Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
Start
2022-05-23 09:00

Koniec
2022-05-27 08:00
MAZ

Nowoczesne systemy stropowe sprężone RECTOR o rozpiętości do 10 m. Zastosowanie, detale, realizacje - RETRANSMISJA

Wykładowca: mgr inż. arch. Przemysław Deryło, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Zalety stosowania technologii betonu sprężonego, 2. Najciekawsze realizacje stropów Rector 3. Otwarcie kolejnego nowoczesnego zakładu prefabrykacji elementów z betonu sprężónego w Mszczonowie (województwo Mazowieckie), 4. System RECTOBETON  o rozpiętości do 10,0 m, 5. System RECTOLIGHT – ultralekki system stropowy, dwukrotnie szybszy w montażu, możliwość ukrycia instalacji w grubości stropu, strop surowy jako element wystroju wnętrz, 6. Stropy - jako dachy skośne, 7. Akustyka stropów Rector, 8. Ognioodporność, 9. Detale projektowe, niestandardowe rozwiązania, 10. Renowacje - Wymiana stropów w budynkach istniejących, nadbudowy – prezentacja najciekawszych realizacji, 11. Prezentacja darmowego oprogramowania EURYDICE do projektowania stropów  RECTOR, 12. Kalkulator doboru stropów Rector, 13. Montaż stropów – na co warto zwrócić uwagę, 14. Analiza cenowa na przykładzie najpopularniejszych rozwiązań stropowych, 15. NOWOŚĆ: Prefabrykowane nadproża sprężone PLX oraz podciągi sprężone PPR. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2022-05-24 10:00-15:00
MAZ

Ochrona przeciwprzepięciowa a likwidacja szkód przepięciowych przez ubezpieczycieli

Wykładowca: dr inż. Jarosław Wiater

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Ogólne warunki ubezpieczenia a ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa. 2. Co zrobić, aby ubezpieczyciel zapłacił za szkody. 3. Ochrona przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych. 4. Spaliło się zgodnie z normą. Dlaczego ? Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

2022-05-24 16:00-18:00
PDK

Płyty izolacyjne termPIR, Gór-Stal sp. z o.o.

Wykładowca: mgr inż. arch. Adam Ademola Adewole, KDZ biuro

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1) o firmie 2) o produkcie 3) cechy & charakterystyka płyt izolacyjnych termPIR® 4) skład płyt izolacyjnych termPIR® 5) zastosowania 6) Klasa izolacyjności 7) Dlaczego warto ocieplać płytami izolacyjnymi termPIR® 8) Rodzaje płyt & frezy 9) Informacje ogólne 10) ETICS z płytami izolacyjnymi termPIR® 11) Dachy płaskie z systemem klinów spadkowych z płyt termPIR® 12) Zestawienie parametrów płyt termPIR® 13) Współczynniki lambdaR i U dlapłyttermPIR 14) Pytania Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2022-05-25 16:00-20:00
WKP

Ustalanie wartości prac projektowych - charakterystyka, stan prawny, metody oszacowania wartości

Wykładowca: mgr inż. Maciej Sikorski, mgr Mariusz Sprutta

Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Celem wykładu jest omówienie metod ustalania wartości prac projektowych. Zaprezentowana zostanie charakterystyka prac projektowych względem ich wartości, stan prawny, dotyczący wartości prac projektowych, oraz metody szacowania wartości. Program szkolenia: 1. Ogólna charakterystyka sytuacji na rynku prac projektowych. 2. Stan prawny w zakresie określenia wartości prac projektowych. 3. Wycena prac projektowych dla potrzeb projektanta oraz inwestora – różnice. 4. Metody określenia wartości prac projektowych. 5. Wybrane przykłady ustalenia wartości prac projektowych. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2022-05-26 16:00-18:00
DOŚ

Polak mądry po szkodzie..? O nauce i zbieraniu doświadczeń w ochronie przeciwpożarowej obiektów

Wykładowca: mgr Marcin Zieliński

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Tym razem zapraszam głównie osoby sprawujące funkcje inspektorów nadzoru technicznego w zarządzie nieruchomościami istniejącymi. Wraz z wiosną i wiosennymi porządkami – również w zarządzanych nieruchomościach i zasobach dokumentów – zapraszam na webinar o tym, że legalizacja faktu użytkowania obiektu przez organy administracji to nie wszystko. Wysiłki zmierzające do jego utrzymania i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkownikom nie kończą się wraz z „odbiorem”, ale to dopiero początek drogi. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Start
2022-05-27 07:00

Koniec
2022-05-29 23:00
LUB

Projektowanie i budowa energetycznych linii napowietrznych i kablowych SN - RETRANSMISJA

Wykładowca: Robert Sowiński, Radosław Czerniewski, Arkadiusz Koralewski

Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia związane z projektowaniem i budową linii średniego napięcia w powiązaniu z praktyką stosowaną w spółkach dystrybucyjnych. Będą to aspekty dotyczące norm obowiązujących na rynku energetyki zawodowej oraz praktycznej strony ich stosowania, czyli tego jak zapisy normy wpływają na parametry produkowanych wyrobów oraz na jego późniejszy dobór i zabudowę na sieci energetycznej. Kategoria:
 • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Start
2022-05-27 09:00

Koniec
2022-05-30 08:00
MAZ

Dziennik budowy – nowe rozporządzenie wykonawcze do Prawa budowlanego - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB - Warszawa, MOIIB - Warszawa2

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Wprowadzenie, trochę historii (a ta czasem zaskakuje) 2. Regulacje ustawowe dotyczące dziennika budowy, kiedy jest konieczny, zasady jego wydawania 3. Dziennik budowy – dokument urzędowy czy jednak nie ? 4. Nowe rozporządzenie wykonawcze z 6 września 2021 r., czy coś tak naprawdę się zmieniło ? 5. Kto ma prawo wpisu do dziennika budowy – wiele regulacji wykracza poza zakres Prawa budowlanego 6. Stopień szczegółowości wpisów w dzienniku budowy – jednoznacznej regulacji nadal brak 7. Dziennik budowy jako element konieczny dla formalnego zakończenia budowy, co dalej z dziennikiem budowy po rozpoczęciu użytkowania obiektu budowlanego 8. Koncepcja dziennika budowy jako dokumentu elektronicznego 9. Dyskusja, pytania i odpowiedzi Kategoria:
 • Budownictwo ogólne
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2022-05-27 12:00-15:00
POM

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w ujęciu nowej ustawy PZP

Wykładowca: Pomorska OIIB, mgr inż. Maciej Sikorski

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie skierowane jest do: - inwestorów w zamówieniach publicznych, - przedstawicieli wykonawców biorących udział zarówno w inwestycjach publicznych jak i realizowanych ze środków prywatnych, - osób, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie waloryzacji wynagrodzenia. Kategoria:
 • Prawne

Typ: Szkolenie online

2022-05-27 16:00-18:00
DOŚ

Mapy, plany, weduty- najważniejsze źródła dla badań dziejów miasta i jego budowli

Wykładowca: prof. Rafał Eysymontt

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Wykład dotyczyć będzie najważniejszych i najcenniejszych planów miast śląskich, pochodzących już z XVI i XVII wieku, a także wybranych historycznych materiałów inwentaryzacyjnych i projektowych. Plany te przechowywane są w różnych zbiorach europejskich i stanowią czasem najważniejsze dowody na to, że historyczne centra miast śląskich nie zmieniły się zasadniczo od ponad 700 lat. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną też najbardziej interesujące z planów ilustrujących wielkie wydarzenia militarne - wojnę 30-letnią i wojny śląskie w połowie XVIII wieku. W drugiej części wystąpienia zaprezentowane zostaną także wybrane materiały inwentaryzacyjne dla wielu śląskich zabytków. Celem prezentacji będzie uświadomienie słuchaczom, na ile ważna jest dla współczesnych działań projektowych wiedza na temat historycznych form założeń urbanistycznych i poszczególnych budowli. Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2022-05-28 08:00-20:00
PDL

Ochrona przed przepięciami systemów zasilania nn i teletechnicznych - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr inż. Tomasz Maksimowicz, POIIB, Marek Sekściński

Organizator: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Część 3 z 3 cyklu szkoleń : „Projektowanie ochrony odgromowej i przed przepięciami oraz układów uziemiających według serii norm PN-EN 62305, PN-HD 60364” W trakcie cyklu szkoleń, zostaną przybliżone wymagania aktualnie obowiązującej normalizacji dotyczącej uziemień i szeroko rozumianej ochrony odgromowej. Dodatkowo zostaną omówione typy i kategorie ograniczników przepięć oraz zasady ich doboru w zależności od klasy urządzenia LPS oraz potencjalnych zagrożeń. Zostaną również przybliżone wady i zalety poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych ograniczników przepięć oraz uziomów w świetle ich skuteczności i trwałości. Prezentowana wiedza będzie obszernie zobrazowana licznymi przykładami rozwiązań praktycznych. Udział w całym cyklu szkoleń pozwoli uczestnikom na skuteczne projektowanie i dobór rozwiązań, zgodnych z aktualnymi normami, które zapewnią kompleksową ochronę odgromową i uziemienie projektowanym instalacjom i obiektom. Kategoria:
 • Instalacje elektryczne
 • Eurokody, Normy

Typ: Szkolenie online

Start
2022-05-30 09:00

Koniec
2022-06-03 08:00
MAZ

Jak wzmocnić myślenie krytyczne, rozpoznać fake news i chronić się przed dezinformacją? - RETRANSMISJA

Wykładowca: Lidia Borkowska, MOIIB - Warszawa, MOIIB - Warszawa2

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Czym jest myślenie krytyczne i dlaczego go potrzebujemy? 2. Jak dezinformacja wpływa na nasze decyzje biznesowe i prywatne? 3. Jak odróżnić fake news od real news? 4. Jak chronić się przed dezinformacją Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2022-05-30 11:00-15:00
MAZ

Digitalizacja – cyfrowa transformacja. Prawdziwe wyzwania nowoczesnej organizacji.

Wykładowca: Barbara Badziak-Błońska

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
• Klient cyfrowy to rzeczywistość. • Jak docierać z właściwą i wyselekcjonowaną informacją? • Co zrobić, żeby zaistnieć w sieci? Jakich błędów unikać? • Jak zwiększyć swój potencjał konkurencyjny? • Jak odpowiednio dobierać i stosować kanały komunikacji? • Jak wypracować i na co zwrócić uwagę przy budowaniu nowoczesnej strategii? Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2022-06-01 11:00-15:00
MAZ

E jak efektywność, E jak elastyczność, E jak AGILE! Budowanie zwinnych zespołów

Wykładowca: Edyta Adamczyk - CERTES

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Co to znaczy Agile? 2. Co wspólnego ma cykl Deminga z Agile? 3. Jak wygląda system zwinnych spotkań i dlaczego jest on motywujący i przynoszący szybkie efekty? 4. Planowanie efektywnego czasu pracy zespołu zwinnego 5. Monitorowanie czasu pracy zespołu zwinnego 6. Doskonalenie wydajności zespołu zwinnego 7. Agile mindset - czyli co tak naprawdę charakteryzuje członków zwinnych zespołów? Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

2022-06-01 16:00-18:00
PDK

Efektywna praca z przekrojami skojarzonymi w Allplan

Wykładowca: mgr inż. Karol Janeczko

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Na spotkaniu dowiesz się w jaki sposób efektywnie pracować z przekrojami skojarzonymi w Allplanie. Dokonamy analizy powiązań między plikami rysunkowymi zawierającymi zbrojenie i model 3D a przekrojami skojarzonymi. Nauczymy się również kopiować rysunki zawierające zbrojenie z opisami. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2022-06-02 11:00-15:00
MAZ

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Część 2

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Program obejmuje obydwie części szkolenia. 1. Zakres obowiązywania rozporządzenia i możliwości dokonywania odstępstw od jego wymagań 2. Zmiany w procedurze uzyskiwania zgody na odstępstwo 3. Podstawowe określenia rozporządzenia jako uzupełnienie katalogu definicji ustawy PB 4. Aktualne zasady lokalizowania budynków na działkach budowlanych 5. Elementy zagospodarowania działek budowlanych, nowe regulacje dotyczące parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych 6. Minimalne warunki wyposażenia instalacyjnego budynków 7. Wymogi dla wejść, klatek schodowych i pochylni w budynkach i garażach 8. Zmienione wymogi w zakresie parametrów mieszkań, pomieszczeń mieszkalnych, pomocniczych, aneksów kuchennych, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych i ich wyposażenia. 9. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze 10. Zmodyfikowane warunki techniczne dla wolnostojących i wbudowanych garaży 11. Wydzielanie pomieszczeń do karmienia i przewijania dzieci w wybranych budynkach 12. Co nowego w zakresie w/w zagadnień szykowane jest w projekcie nowego rozporządzenia „o warunkach technicznych dla budynków” i dlaczego w ogóle trzeba je wydać ? Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2022-06-02 16:00-18:00
MAP

Vademecum budowlane bhp na budowie - zagrożenia , wypadki – cz. I

Wykładowca: mgr inż. Zdzisław Nocuń, biegły sądowy, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Szkolenie poprowadzi mgr inż. Zdzisław Nocuń biegły sądowy ds. bhp W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:  warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych w zakresie wymogów bhp,  prace szczególnie niebezpieczne w budownictwie, na różnych poziomach (roboty ziemne, roboty na wysokości ),  warunki prowadzenia prac rozbiórkowych w zakresie wymogów bhp, SZKOLENIE NIE ZAWIERA RETRANSMISJI. Kategoria:
 • BHP

Typ: Szkolenie online

Start
2022-06-03 09:00

Koniec
2022-06-06 08:00
MAZ

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Część 1 - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Zakres obowiązywania rozporządzenia i możliwości dokonywania odstępstw od jego wymagań 2. Zmiany w procedurze uzyskiwania zgody na odstępstwo 3. Podstawowe określenia rozporządzenia jako uzupełnienie katalogu definicji ustawy PB 4. Aktualne zasady lokalizowania budynków na działkach budowlanych 5. Elementy zagospodarowania działek budowlanych, nowe regulacje dotyczące parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych 6. Minimalne warunki wyposażenia instalacyjnego budynków 7. Wymogi dla wejść, klatek schodowych i pochylni w budynkach i garażach 8. Zmienione wymogi w zakresie parametrów mieszkań, pomieszczeń mieszkalnych, pomocniczych, aneksów kuchennych, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych i ich wyposażenia. 9. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze 10. Zmodyfikowane warunki techniczne dla wolnostojących i wbudowanych garaży 11. Wydzielanie pomieszczeń do karmienia i przewijania dzieci w wybranych budynkach 12. Co nowego w zakresie w/w zagadnień szykowane jest w projekcie nowego rozporządzenia „o warunkach technicznych dla budynków” i dlaczego w ogóle trzeba je wydać ? Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Start
2022-06-04 08:30

Koniec
2022-06-05 16:30
MAZ

ASERTYWNA KOMUNIKACJA W ROZWIĄZYWANIU SYTUACJI PROBLEMOWYCH - dwudniowe warsztaty stacjonarne

Wykładowca: Piotr Sajewicz

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
Dzięki udziałowi w warsztatach: - Opracujesz wskaźniki ASERTYWNEGO STYLU KOMUNIKACJI. - Przepracujesz narzędzia ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W SYTUACJACH TRUDNYCH. - Przetrenujesz techniki POSTAWIENIA GRANIC i ASERTYWNEJ ODMOWY w odpowiedzi na nieakceptowane zachowania. - Przetrenujesz metody przekazywania INFORMACJI ZWROTNYCH. - Opracujesz indywidualną metodę wykorzystania nabytych umiejętności na podstawie ACTION PLANU i realizację poszkoleniowego ZADANIA WDROŻENIOWEGO Koszt kursu: Członek MOIIB - 250 zł brutto Osoba niezrzeszona w MOIIB lub zawieszona - 500 zł brutto Płatność on-line (wraz z podaniem danych do faktury) realizowana jest podczas zapisu (etap końcowy). Kategoria:
 • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

Start
2022-06-06 09:00

Koniec
2022-06-10 08:00
MAZ

Silikaty w budownictwie energooszczędnym – efektywne rozwiązania i zapobieganie mostkom termicznym - RETRANSMISJA

Wykładowca: dr hab. inż. Dariusz Bajno, MOIIB - Warszawa, Mirella Magdziarz-Żak

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Wprowadzenie – historia i podstawowe informacje o silikatach. 2. Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budowlanych (historia i obecnie). 3. Słabe miejsca w budynkach pod względem nadmiernych strat ciepła – lokalizacje mostków cieplnych. 4. Akumulacja cieplna – czym jest, od czego zależy i jaką pełni rolę w stosunku do przegród budowlanych. 5. Rola i rozkład wilgoci w przegrodach oraz jak ją ograniczać (budowa przegród, zabezpieczanie przed podciąganiem kapilarnym i innymi drogami dostaw, kondensacja powierzchniowa i międzywarstwowa). 6. Zależność oporu cieplnego przegrody od poziomu jej zawilgocenia. 7. Rola wentylacji w prawidłowym przebiegu procesów fizykalnych. 8. Izolacja przegród zewnętrznych po ich wewnętrznych i zewnętrznych stronach. 9. Właściwości silikatów w odniesieniu do zewnętrznych warunków atmosferycznych. 10. Porównanie właściwości silikatów z innymi materiałami stosowanych do budowy przegród. 11. Rola projektantów w kształtowaniu przegród (to czego brakuje w projektach budowlanych). 12. Ograniczanie mostków cieplnych. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

2022-06-06 11:00-15:00
MAZ

Przegrody ogniowe z elementów murowych

Wykładowca: dr inż. Piotr Turkowski, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Więcej informacji
1. Wprowadzenie do odporności ogniowej (przepisy, krzywe nagrzewania, kryteria odporności ogniowej) 2. Metody badań odporności ogniowej ścian nośnych i nienośnych (normy i ich zakres zastosowania) 3. Czynnik wpływające na odporność ogniową ścian murowanych, z przykładami zdjęć i filmów z badań 4. Odporność ogniowa wg norm EXAP (rozszerzenie wyników badań) 5. Odporność ogniowa wg Eurokodu 6 część 1-2 (PN-EN 1996-1-2) - dane tabelaryczne 6. Odporność ogniowa wg Eurokodu 6 część 1-2 (PN-EN 1996-1-2) - metody obliczeniowe 7. Ściany z silikatów i ich odporność ogniowa - podsumowanie 8. Odpowiedzi na pytania. Kategoria:
 • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online


Zapraszamy do korzystania ze szkoleń zrealizowanych przez Telewizję Dolnośląskiej Okręgowej Izby http://www.tvdoiib.pl/