Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-12-11 10:00-11:43
SLK

Model 3D konstrukcji w dokumentacji, analizie statycznej i koordynacji - Revit i Advance Steel

Wykładowca: Kamil Dziedzic - Graitec, Dział Doskonalenia Zawodowego ŚlOIIB, Dział Doskonalenia Zawodowego ŚlOIIB, Michał Nowicki - Graitec

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie organizowane we współpracy z firmą Graitec. Podczas szkolenia przedstawione zostaną prawidłowe zasady pracy z modelem analitycznym programu Revit oraz Advance Steel w wersji 2024 oraz możliwości wymiany danych ze środowiskami obliczeniowymi takimi jak Advance Design. Poruszone będą też kwestie podstaw koordynacji wielobranżowej. Zaprezentowane zostaną narzędzia BIM do tworzenia dokumentacji, generacji elementów analitycznych na podstawie modelu fizycznego oraz koordynacji. Przeprowadzona zostanie również analiza MES tak przygotowanego modelu. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło