Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-12-08 16:00-18:58
OPL

Obniżamy energię - innowacje, oszczędności czy ekologia?

Wykładowca: OPL OIIB, Krzysztof Górecki, Krzysztof Rogowski

Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

Szkolenie zaczniemy od krótkiego wprowadzenia do systemów fotowoltaicznych a następnie zaprezentujemy przegląd obecnego stanu fotowoltaiki w Polsce. Skupimy się na problemach, które występują w sieciach elektroenergetycznych oraz w rozliczeniach z dystrybutorem. Porównany zostanie system net-meteringu oraz netbilingu oraz opiszemy możliwy system rozliczania godzinowego. Zaprezentujemy kilka sposobów radzenia sobie z częstymi wyłączeniami falowników związanych z przekroczeniem napięcia w sieci. Kolejny temat będzie dotyczył oszczędności i ekologii związanej z zastosowaniem fotowoltaiki w nowo budowanych domach. W szczególności skupimy się na systemach hybrydowych, które są wyposażone w magazyny energii. W ostatniej części zaprezentujemy tematykę bezpieczeństwa przeciwpożarowego systemów fotowoltaicznych ze szczególnym uwzględnieniem magazynów energii. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło