Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-09-28 10:00-13:35
MAZ

Silikaty w budownictwie energooszczędnym – efektywne rozwiązania i zapobieganie mostkom termicznym

Wykładowca: MOIIB - Warszawa, dr hab. inż. Dariusz Bajno

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Silikaty – historia. 2. Produkcja i warunki przechowywania, transportu. 3. Zasady wbudowywania. 4. Podstawowe parametry. 5. Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budowlanych (historia i obecnie). 6. Izolacja przegród zewnętrznych po ich wewnętrznych i zewnętrznych stronach – zalety i wady na przykładzie silikatów i innych materiałów, ograniczanie mostków cieplnych. 7. Rekarbonizacja silikatów. 8. Porównanie właściwości silikatów z innymi materiałami stosowanych do budowy przegród. 9. Podsumowanie. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło