Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-02-07 16:00-18:21
ŁOD

Zmiany istotne i nieistotne w projektach - obiekty liniowe

Wykładowca: Dagmara Kafar, Dział Szkoleń ŁOIIB

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wykład ma na celu omówienie podobieństw, różnic i specyfiki trybów postępowań dotyczących: • istotnego i nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, a także niektórych zgłoszeń budowlanych (art. 36a Prawa budowlanego), • istotnego i nieistotnego odstąpienia od projektu technicznego (art. 36b Prawa budowlanego), • istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, a także niektórych zgłoszeń, stwierdzonego w trakcie wykonywania robót budowlanych (art. 50 i 51 Prawa budowlanego) prowadzonych względem inwestycji, których przedmiotem są obiekty liniowe. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło