Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2021-09-09 11:00-15:21
MAZ

PROJEKT BUDOWLANY – PO NOWEMU I PO STAREMU

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Projektowanie jako wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Nowe rozporządzenie wykonawcze z 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i jego nowelizacja w czerwcu 2021 roku. Projekt zagospodarowania działki lub terenu z włączoną informacją o obszarze oddziaływania. Projekt architektoniczno –budowlany, zmiany w jego zawartości. Nowe stadium projektowe – projekt techniczny. Elektroniczna postać projektu budowlanego – wymogi techniczne. Przepisy przejściowe nowelizacji z 19 września 2020 roku dotyczące projektu budowlanego, ich konsekwencje i horyzont czasowy prowadzenia budowy wg starej wersji projektu. Przygotowywanie nowego rozporządzenia o dokumentacji projektowej w sferze zamówień publicznych Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło