Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-12-06 11:00-15:17
MAZ

Odbiory robót budowlanych

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB - Warszawa, MOIIB - Warszawa 2

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Wprowadzenie 2. Poświadczenie wykonania zobowiązania wg Kodeksu cywilnego 3. Procedury odbioru robót budowlanych wg zmienionych regulacji ustawy Prawo budowlane 4. Kwestia możliwości odstępstw od przepisów techniczno–budowlanych, zmiany przepisów 5. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę 6. Dziennik budowy jako dokument przebiegu robót budowlanych 7. Badania techniczne i sprawdzenia przy odbiorach robót budowlanych, znaczenie dokumentacji projektowej, Polskich Norm i warunków technicznych użytkowania 8. Pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót 9. Nowe zasady końcowej kontroli przeprowadzanej przez służby nadzoru budowlanego Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło