Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-12-15 08:00
2023-12-21 23:00
POM

Odpowiedzialność osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie w tym omówienie orzeczeń sądów - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Adresatami szkolenia są inżynierowie budownictwa, którzy pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Szkolenie ma na celu rozszerzenie zagadnień dotyczących odpowiedzialności karnej inżynierów budownictwa z podaniem konkretnych przykładów. Kategoria:
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło