Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-01-23 11:00-15:04
MAZ

OBOWIĄZKI I PRAWA KIEROWNIKA BUDOWY w świetle obowiązujących przepisów

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB - Warszawa, dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Wprowadzenie 2. Kierowanie budową i robotami budowlanymi jako wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 3. Etap przygotowania budowy, plan bioz, oświadczenie o podjęciu obowiązków, dziennik budowy, nowe obowiązki wynikające z nowelizacji Prawa budowlanego 4. Podstawowe ustawowe obowiązki kierownika budowy i możliwości ich rozszerzenia 5. Dodatkowe wymagania w przypadku robót budowlanych prowadzonych przy obiektach zabytkowych 6. Prawa kierownika budowy, współpraca z nadzorem inwestorskim i autorskim 7. Odpowiedzialność, karna, zawodowa i dyscyplinarna kierownika budowy Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło