Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-11-10 08:00
2023-11-26 23:50
ŁOD

Elektromobilność: od stacji ładowania po pojazd elektryczny II - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1.Wstęp 2.Budowa pojazdów elektrycznych 3.Kontrola izolacji i bezpieczeństwo przeciwpożarowe w instalacjach elektrycznych 4.Problemy serwisowe pojazdów elektrycznych 5.Proces ładowania pojazdów elektrycznych 6.Podstawowa terminologia oraz podział stacji ładowania: 6.1.Stacje ładowania AC 6.1.1.Bezpieczeństwo ładowania pojazdów elektrycznych w budynku 6.2.Stacje ładowania DC 7.Omówienie uwarunkowań prawnych: - Ustawa z dn. 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2021 poz. 2269 z późn. zm.) - omówienie ustawy i wprowadzonych zmian. - Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1316). 8.UDT- kiedy stacja ładowania podlega badaniom? - zgłoszenie urządzenia do badania - zmiana eksploatującego/charakteru użytkowania stacji 9. Przyszłość elektromobilności w Polsce i Europie. Kategoria:
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło