Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-10-18 10:00-13:22
WKP

Aspekty klimatyczne w innowacjach Wavin - zarządzanie wodami deszczowymi od wpustu do odbiornika

Wykładowca: mgr inż. Mariola Błajet, mgr inż. Agnieszka Wrzesińska, mgr Jakub Skrzypczak

Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1 część: Drogowe studzienki wpustowe Wavin Tegra RG: 1.Status prawny studzienek osadnikowych, 2.Tradycyjne wpusty betonowe DN500 a studzienki wpustowe z tworzyw na przykładzie Tegra RG Wavin, 3.Odwodnienie nawierzchni drogowych w standardach Wavin i jego wpływ na trwałość eksploatacyjną konstr. Nawierzchni, 4.Aspekty wykonawcze i eksploatacyjne studzienek wpustowych Wavin, 5.Zasady projektowania studzienek wpustowych, 6.Tworzywowe studzienki wpustowe w świetle Warunków technicznych wykonania i odbioru systemów przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych (PN-C-89224:2018-03); 2 część: Nowoczesne trendy w zarządzaniu wodami deszczowymi w aglomeracjach miejskich: 1.Założenia niebiesko – zielonej infrastruktury. Miasto „gąbka” – sposoby realizacji, 2.Zbiorniki retencyjno - rozsączające i systemy liniowe jako elementy zagospodarowania wody deszczowej, 3.Rozwiązania dla ochrony infrastruktury oraz zapewnienia rozwoju drzewom i sprzyjające zazielenianiu miast., 4.Nowe spojrzenie na inteligentne zarządzanie wodą deszczową, 5.Wytyczne do doboru zbiorników retencyjno – rozsączających. Zaleceniami wytycznych DWA-A 138.6.Wymagania normy PN-EN 17152-1., 7. Zalecenia do montażu zbiorników do retencji i rozsączania zbudowanych ze skrzynek., 8. Kalkulatory i programy wspomagające dobory systemów zagospodarowania wody; 9. Przykłady zastosowań Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Budownictwo hydrotechniczne
  • Instalacje sanitarne
  • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło