Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-01-13 13:00
2023-01-16 08:00
MAZ

Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach oraz instalacjach niskiego napięcia - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Oddziaływanie prądów na organizmy żywe 2. Środki ochrony przeciwporażeniowej stasowane powszechnie w instalacjach elektrycznych przy zasilaniu z SEE zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-HD 60364-4-41:2017-09 3. Ochrona przeciwporażeniowa strefach zwiększonego zagrożenia porażeniowego 4. Ochrona przeciwporażeniowa i związane z nią problemy przy zasilaniu instalacji ze źródeł napięcia gwarantowanego (UPS) oraz źródeł zasilania awaryjnego (zespół prądotwórczy). 5. Ochrona przeciwporażeniowa w systemach fotowoltaicznych. 6. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru zgodnie z normą NSEP-E 005 7. Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach elektroenergetycznych nn zgodnie normą N SEP-E 001. 8. Badanie stanu technicznego instalacji. Zagadnienia wybrane. Kategoria:
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło