Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-02-02 16:00-19:01
MAP

Warsztaty projektowania w zakresie skuteczności ochrony przed porażeniem w sieciach nn o układzie TN

Wykładowca: Janusz Oleksa, Dominika Dziedzic KR FSNT NOT (MOIIB)

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wymagania norm i przepisów zawierają często zapisy i zasady niekoniecznie zrozumiałe nawet dla doświadczonego elektryka. Celem warsztatów jest omówienie treści punktów normy N-SEP-E-001 i przełożenie na konkretną konfigurację układu pracy sieci nn czego dokonają uczestnicy warsztatów. Uczestnicy sprawdzą też czy dla minimalnych wymagań lokalizacji układów uziomowych i ich wartości rezystancji uziemienia są spełnione kryteria akceptacji. Zaprezentowane będą zarówno wymagania normy N-SEP-E-001 jak i opisane zostaną przypadki szczególne wraz z zastosowaniem w praktyce. SZKOLENIE NIE ZAWIERA RETRANSMISJI. Kategoria:
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło