Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-11-20 16:00-18:47
ŁOD

Procedury inwestycyjne regulowane Prawem budowlanym.

Wykładowca: Dagmara Kafar, Dział Szkoleń ŁOIIB

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Nowe akty planowania przestrzennego, w tym: plan ogólny gminy oraz zintegrowany plan inwestycyjny. 2. Akty planowania przestrzennego a zasady wydawania inwestycyjnych decyzji administracyjnych takich jak: o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę oraz zasady dokonywania zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych. 3. Nowe zasady partycypacji społecznej oraz jawności procedur planistycznych i administracyjnych. 4. Rejestr Urbanistyczny. 5. Ostatnie nowelizacje Prawa budowlanego. Kategoria:
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło