Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-11-06 00:00
2023-11-19 23:50
LBS

NOWOŚCI I NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE W OFERCIE FIRMY ZIEL-BRUK ® - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY – należy przez to rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 , oraz wodę powierzchniową na tym terenie; Kategoria:
  • Budownictwo drogowe
  • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło