Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-05-07 10:00-13:00
OPL

Ochrona instalacji fotowoltaicznych przed skutkami oddziaływania wyładowań atmosferycznych

Wykładowca: dr inż. Tomasz Maksimowicz, RST

Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

W trakcie szkolenia, zostaną przybliżone wymagania aktualnie obowiązującej normalizacji dotyczącej szeroko rozumianej ochrony odgromowej. Dodatkowo zostaną przedstawione zasady projektowania stref ochronnych instalacji odgromowych dla obiektów budowlanych według obowiązujących norm serii PN-EN 62305. Omówione zostaną metody projektowania zwodów (metoda toczącej się kuli i kąta ochronnego) i wyznaczania odstępów separujących w zależności od klasy LPS. Dodatkowo zostaną omówione typy i kategorie ograniczników przepięć oraz zasady ich doboru w zależności od klasy urządzenia LPS oraz potencjalnych zagrożeń. Zostaną również przybliżone wady i zalety poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych ograniczników przepięć w świetle ich skuteczności i trwałości. Prezentowana wiedza będzie obszernie zobrazowana licznymi przykładami rozwiązań praktycznych. Udział w szkoleniu, pozwoli uczestnikom na projektowanie i dobór rozwiązań, zgodnych z aktualnymi normami, które zapewnią kompleksową ochronę odgromową i przed przepięciami wykonywanym instalacjom i obiektom wyposażonym w systemy fotowoltaiczne Kategoria:
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online