Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-12-11 11:00-15:04
MAZ

Instalacje oraz urządzenia elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem.

Wykładowca: mgr inż. Julian Wiatr, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Podstawowe definicje, strefy zgorzeń oraz normy przedmiotowe i wymagania wynikające z aktów prawnych dotyczących przedmiotowego zakresu. 2. Trójkąt pożarowy i granice wybuchowości. 3. Temperatura zapłonu oraz temperatura samozapłonu. 4. Zagrożenia pożarowe lub wybuchowe. 5. Ocena możliwych obrażeń mogących wystąpić podczas wybuchu. 6. Gęstość obciążenia ogniowego, definicja oraz metodyka jej wyznaczania. 7. Czynniki wpływające na zagrożenie oraz ich ocena. 8. Źródła zapłonu. 9. Metodyka rozpoznawania zagrożeń oraz ich neutralizacji. Strefy zagrożenia wybuchem. 10. Definicja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. 11. Typy urządzeń przeciwwybuchowych oraz ich budowa. 12. Oznaczanie urządzeń przeciwwybuchowych. 13. Metodyka wyznaczania stref zagrożenia wybuchem. 14. Dobór urządzeń elektrycznych do stref zagrożenia. 15. Instalacje w elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem. 16. Zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów stasowane w zasilaczach UPS oraz ich neutralizacja. 17. Zagrożenia wybuchowe stwarzane przez ładunek elektrostatyczny. 18. Neutralizacja zgorzeń stwarzanych przez ładunek elektrostatyczny. 19. Możliwość instalacji systemów PV na stacjach paliw płynnych i gazowych. 20. Prezentacja przykładowego projektu pomieszczenia ładowania baterii akumulatorów. Kategoria:
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło