Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-02-28 16:00-18:59
OPL

Odkryj potencjał zielonych dachów z Greenfond

Wykładowca: Ryszard Homan, OPL OIIB

Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

Szkolenie to jest kierowane do projektantów branży ogólnobudowlanej jak i sanitarnej, ale również i do kierowników robót/budowy czy inspektorów nadzoru inwestorskiego, którym roboty instalacyjne podlegają odbiorowi, a także każdego uczestnika procesu budowlanego chcącego poszerzyć widzę z zakresu dachów zielonych płaskich i spadzistych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnymi typami dachów zielonych, od płaskich po spadziste, od ekstensywnych po intensywne po rozwiązania stosowane na ciągi piesze i stanowiska postojowe na bazie doświadczeń firmy Greenfond Polska Sp. z o.o. Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne zastosowania dachów zielonych i ich możliwości związane z retencją wód opadowych ale i wpływem na komfort użytkowania obiektu przedstawione na bazie przykładowych realizacji. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło