Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-02-09 16:00-19:01
MAP

Protokołowanie sprawdzenia skuteczności ochrony przed porażeniem w sieciach nn w układzie TN-C

Wykładowca: Janusz Oleksa, Dominika Dziedzic KR FSNT NOT (MOIIB)

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Sieć elektroenergetyczna podlega cyklicznym sprawdzeniom pod kątem skuteczności ochrony przed porażeniem. Wyniki pomiarów powinny być zaprotokołowane a na podstawie między innymi danych pomiarowych dokonuje się oceny skuteczności ochrony. Istotną rolę w interpretacji wyników pomiarów odgrywa konfiguracja instalacji uziemiającej, parametry techniczne pracy sieci (w szczególności wartości prądów doziemnych i czasów trwania zwarcia) oraz sprawdzenie dotrzymania poszczególnych kryteriów akceptacji. SZKOLENIE NIE ZAWIERA RETRANSMISJI. Kategoria:
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło