Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-01-23 10:00-13:52
PDK

Wymagania techniczno-budowlane dla obiektów kubaturowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Wykładowca: Dariusz Rałowski, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1) Długość dojść i przejść ewakuacyjnych 2) Wymagane klasy odporności ogniowej i pożarowej 3) Wydzielanie stref pożarowych 4) Wyposażanie obiektów w wymagane urządzenia przeciwpożarowe. 5) Czynności odbiorowe dokonywane przez organy PSP. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło