Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-06-04 08:00
2022-06-10 23:50
PDK

Wymagania w zakresie wykonawstwa robót betonowych oraz pielęgnacji betonu w okresie dojrzewania - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Potrzeba pielęgnacji i ochrony betonu w okresie dojrzewania 2. Sposoby pielęgnacji i czas trwania pielęgnacji 3. Betonowanie w warunkach zimowych 4. Betonowanie elementów masywnych 5. Wykonywanie konstrukcji betonowych – wymagania normowe: PN-EN 13670, PN-EN 206, PN-B-06265, a w tym: 6. Podstawy prowadzenia nadzoru wykonawczego 7. Przygotowanie oraz prowadzenie procesu betonowania 8. Tolerancje geometryczne oraz tolerancje kształtu wykonywanych konstrukcji betonowych Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło