Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-08-21 11:00-14:15
OPL

Hydroizolacje – błędy projektowe i wykonawcze oraz sposoby ich napraw

Wykładowca: Marek Mularczyk, OPL OIIB

Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie podział i potrzeba stosowania hydroizolacji. Ponadto zostaną zaprezentowane najczęściej popełniane błędy projektowe i wykonawcze. Zaprezentowane zostaną sposoby napraw hydroizolacji w obiektach żelbetowych i murowanych. Omówione zostaną materiały mineralne-krystalizujące Hydrostop, a w tym zasada działania, sposób wykonania oraz jak technologia krystalizacji pomaga w uniknięciu błędów na etapie wykonania hydroizolacji i jak wspomaga inne rodzaje hydroizolacji. Podczas szkolenia przedstawione zostanie studium przypadku – przecieki na garażu podziemnym z omówieniem technologii wykonanej hydroizolacji, ekspertyza firmy zewnętrznej i rzeczywiste powody zalewania garażu. Kategoria:
  • Instalacje sanitarne
  • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło