Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-03-15 08:00
2024-03-17 23:50
DOŚ

Zabezpieczenia oraz poprawa stateczności skarp. Część 2 - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wykład obejmie tematykę stateczności skarp i zboczy. Podczas prezentacji wspólnie odpowiemy na pytanie dlaczego aspekt stateczności skarp jest istotny, dlaczego nie należy bagatelizować tego zagadnienia oraz jak poprawić stateczność i zwiększyć bezpieczeństwo. Na wykładzie zostaną przedstawione wymagania techniczne oraz prawne dla skarp nasypów i wykopów (przykłady z branży drogowej, kolejowej czy hydrotechnicznej). Na wykładzie omówię sposoby obliczania stateczności za pomocą metod analitycznych (obliczenia "ręczne" oraz za pomocą programów komputerowych) oraz numerycznych. Zaprezentuję sposoby poprawy stateczności skarp za pomocą różnych technologii geotechnicznych. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło