Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-01-24 16:00-18:03
MAP

Przewodnik elektryka w zakresie ochrony przed porażeniem w sieciach nn o układzie TN-C

Wykładowca: Janusz Oleksa, Dominika Dziedzic KR FSNT NOT (MOIIB)

Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wymagania norm i przepisów zawierają często zapisy i zasady niekoniecznie zrozumiałe nawet dla doświadczonego elektryka. W ich interpretacji pomagają takie inicjatywy jak wypracowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych - będących członkami PTPiREE - dokumenty referencyjne dotyczące zasad ochrony przed porażeniem w stacjach elektroenergetycznych średniego napięcia (SN/nn, SN/SN i SN) oraz w liniach nn w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji. Nie każdy jednak przypadek da się opisać w takich dokumentach. Stąd też w ramach działalności Koła SEP nr 13 przy Oddziale Krakowskim SEP, podjęto inicjatywę opracowania „poradnika elektryka” w zakresie ochrony przed porażeniem w sieciach niskiego napięcia w układzie TN-C. Zaprezentowane będą zarówno wymagania normy N-SEP-E-001 jak i opisane zostaną przypadki szczególne wraz z zastosowaniem w praktyce. SZKOLENIE NIE ZAWIERA RETRANSMISJI. Kategoria:
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło