Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-09-18 16:30-18:47
ŁOD

Bezpieczeństwo pracowników na budowie, a odpowiedzialność osób kierujących – przepisy bhp

Wykładowca: Dagmara Kupka, Dział Szkoleń ŁOIIB

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze złożoną odpowiedzialnością kierowników budów, kierowników robót, inżynierów budowy, pracodawców i osób kierujących pracownikami, w tym brygadzistów za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Omówiona zostanie odpowiedzialność wynikająca z prawa pracy, a także odpowiedzialność karna i cywilna. Przedstawione zostaną także najczęściej naruszane na budowach przepisy bhp. Kategoria:
  • BHP

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło