Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-10-24 09:00
2022-10-27 08:00
MAZ

Odwodnienie dróg i należących do nich drogowych obiektów inż. Aktualne wytyczne proj. i wykonawcze.. - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Wprowadzenie 2. Znaczenie właściwego odwodnienia dla nośności dróg i obiektów inżynierskich. 3. Odwodnienie powierzchniowe. 4. Odwodnienie wgłębne. 5. Ogólne zasady projektowania odwodnienia dróg i mostów. 6. Projektowanie i wykonawstwo odwodnienia dróg. 7. Projektowanie i wykonawstwo odwodnienia obiektów inżynierskich. 8. System zagospodarowania wód opadowych. 9. Eksploatacja i utrzymanie systemu odwodnienia. 10. Zasady zrównoważonego rozwoju, elementy BIMu i zagadnienia. ekologiczne w systemach odwodnienia. 11. Podsumowanie. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Budownictwo drogowe
  • Budownictwo mostowe
  • Budownictwo kolejowe
  • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło