Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-06-06 09:00
2022-06-10 08:00
MAZ

Silikaty w budownictwie energooszczędnym – efektywne rozwiązania i zapobieganie mostkom termicznym - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Wprowadzenie – historia i podstawowe informacje o silikatach. 2. Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budowlanych (historia i obecnie). 3. Słabe miejsca w budynkach pod względem nadmiernych strat ciepła – lokalizacje mostków cieplnych. 4. Akumulacja cieplna – czym jest, od czego zależy i jaką pełni rolę w stosunku do przegród budowlanych. 5. Rola i rozkład wilgoci w przegrodach oraz jak ją ograniczać (budowa przegród, zabezpieczanie przed podciąganiem kapilarnym i innymi drogami dostaw, kondensacja powierzchniowa i międzywarstwowa). 6. Zależność oporu cieplnego przegrody od poziomu jej zawilgocenia. 7. Rola wentylacji w prawidłowym przebiegu procesów fizykalnych. 8. Izolacja przegród zewnętrznych po ich wewnętrznych i zewnętrznych stronach. 9. Właściwości silikatów w odniesieniu do zewnętrznych warunków atmosferycznych. 10. Porównanie właściwości silikatów z innymi materiałami stosowanych do budowy przegród. 11. Rola projektantów w kształtowaniu przegród (to czego brakuje w projektach budowlanych). 12. Ograniczanie mostków cieplnych. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło