Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2021-04-20 11:00-14:54
MAZ

BIM-standaryzacja elementów inwestycyjnych w budownictwie. Wymogi BIM w polskich zamówieniach publ.

Wykładowca: Maciej Dejer - BIM Klaster, Robert Szczepaniak - BIM Klaster, MOIIB

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

"Standaryzacja elementów inwestycyjnych w branży budowlanej" Analiza braku efektywności budownictwa, wskazane działania naprawcze dla wszystkich elementów zwykłej inwestycji budowlanej, nie tylko standaryzacji wymagań zamawiającego. Omówienie dostępnych narzędzi, metod i procesów, wspomagających strukturyzację i standaryzację dla elementów procesu budowlanego takich jak: umowy, technologia, informacja, klasyfikacja, ekologia, procesy wykonawcze, bezpieczeństwo danych oraz ekonomia. "Wymogi BIM w polskich zamówieniach publicznych" Omówienie szablonu EIR z projektu "Cyfryzacja procesu budowlanego" przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii jako zestawu wymagań zamawiającego, które powinien spełnić wykonawca. Analiza wybranych publicznych przetargów w których pojawiły się zapisy dotyczące metodyki BIM wraz odpowiedziami na pytania oferentów. Wpływ "Wymogów BIM" na zakres pracy inżyniera. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło