Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2021-10-25 11:00-15:00
MAZ

Istotne i nieistotne odstępstwa od pozwolenia na budowę. Zakończenie budowy oddawanie do użytkowania

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Ewolucja art. 36a Prawa budowlanego, coraz większy zakres dopuszczalnych zmian traktowanych jako nieistotne odstępstwa. Kwestia odstępstw przy robotach budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia. Dokumentacja budowy i omówienie jej najważniejszych elementów, dokumenty związane ze stosowanymi przy wykonywaniu robót wyrobami budowlanymi. Odbiory robót budowlanych. Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót. Kontrole ze strony straży pożarnej i inspekcji sanitarnej. Możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy. Kontrola zakończonej budowy wykonywania przez służby nadzoru budowlanego, nowy wzór protokołu kontroli. Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości, procedura „żółtej kartki” i późniejsze sankcje karne. Rozpoczęcie użytkowania i zakładanie książki obiektu budowlanego. Kompetencje organów administracji architektoniczno –budowlanej i nadzoru budowlanego. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Prawne

Typ: Szkolenie online