Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-02-06 11:00-14:57
MAZ

Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznych nn

Wykładowca: mgr inż. Julian Wiatr, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Parametry jakościowe napięcia w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych. 2. Łańcuchy niezawodnościowe i ich wpływ na pewność dostawy energii elektrycznej. 3. Układy sieci elektroenergetycznych nn. 4. Układ zasilania budynku w energię elektryczną. 5. Dobór mocy zespołu prądotwórczego do awaryjnego zasilania budynku oraz grupy budynków. 6. Uziemienie zespołu prądotwórczego. 7. Układy współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną. 8. Parametry zwarciowe generatora zespołu prądotwórczego. 9. Układy sieciowe stosowane do zasilania obiektów budowlanych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego. 10. Metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego. 11. Współpraca zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną nn. 12. Projektowanie układów zasilania awaryjnego sieci elektroenergetycznych nn. 13. Prezentacja przykładowego projektu zasilania awaryjnego osiedlowej sieci elektroenergetycznej nn. 14. Badanie zespołu prądotwórczego oraz stanu ochrony przeciwporażeniowej w zasilanej instalacji elektrycznej. Kategoria:
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło