Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-11-28 10:00-12:07
OPL

Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w budownictwie przemysłowym

Wykładowca: Karol Miazio, OPL OIIB

Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w budownictwie przemysłowym z wykorzystaniem tzw. systemów asekuracyjnych. Sposoby mocowania konstrukcji fotowoltaicznych do dachów. Szkolenie skierowane do projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego z zakresu ochrony przed upadkiem z wysokości, a także z zakresu montażu podkonstrukcji paneli PV na dachach. Szkolenie pozwoli poszerzyć wiedzę dot. systemów asekuracji (punktowych, linowych w zależności od rodzaju pokrycia dachowego) przed upadkiem z wysokości w czasie np. przeglądów okresowych dachu i urządzeń na nim zainstalowanych czy w czasie odśnieżania dachu. W czasie szkolenia zostaną omówione sposoby m.in. bezinwazyjnych systemów mocowania podkonstrukcji instalacji PV do różnych rodzajów pokryć dachowych. Szkolenie prowadzone będzie przez firmę ASEKOM Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło