Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-05-28 08:00-20:00
PDL

Ochrona przed przepięciami systemów zasilania nn i teletechnicznych - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Część 3 z 3 cyklu szkoleń : „Projektowanie ochrony odgromowej i przed przepięciami oraz układów uziemiających według serii norm PN-EN 62305, PN-HD 60364” W trakcie cyklu szkoleń, zostaną przybliżone wymagania aktualnie obowiązującej normalizacji dotyczącej uziemień i szeroko rozumianej ochrony odgromowej. Dodatkowo zostaną omówione typy i kategorie ograniczników przepięć oraz zasady ich doboru w zależności od klasy urządzenia LPS oraz potencjalnych zagrożeń. Zostaną również przybliżone wady i zalety poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych ograniczników przepięć oraz uziomów w świetle ich skuteczności i trwałości. Prezentowana wiedza będzie obszernie zobrazowana licznymi przykładami rozwiązań praktycznych. Udział w całym cyklu szkoleń pozwoli uczestnikom na skuteczne projektowanie i dobór rozwiązań, zgodnych z aktualnymi normami, które zapewnią kompleksową ochronę odgromową i uziemienie projektowanym instalacjom i obiektom. Kategoria:
  • Instalacje elektryczne
  • Eurokody, Normy

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło