Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-01-08 06:00
2024-01-22 23:50
PDK

Obowiązkowe kontrole konstrukcyjno-budowlane - zgodne z art. 62 aktualnej ustawy Prawo budowlane - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami obowiązkowych kontroli konstrukcyjno-budowlanych wraz z przykładami zastosowania tych przepisów w praktyce zawodowej konstruktora. Korzyści z uczestnictwa: • podczas szkolenia uczestnik zapozna się z obowiązującymi przepisami odnośnie obowiązkowych kontroli konstrukcyjno-budowlanych • dowie się jakie wymogi musi spełniać osoba przeprowadzająca kontrolę • poszerzy wiedzę na temat praktycznych rozwiązań w zakresie przeprowadzania w/w kontroli • dowie się jak prawidłowo prowadzić książkę obiektu budowlanego oraz jak sporządzać protokół z kontroli oraz formułować wnioski pokontrolne • na podstawie opisów przypadków dowie się jak rozpoznawać zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło