Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-09-29 16:00-18:09
DOŚ

Podziały nieruchomości i ich konsekwencje

Wykładowca: mgr Alicja Meusz, mgr Alicja Meusz

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

W trakcie wykładu słuchacze będą mogli zapoznać się z procedurą podziału nieruchomości w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także z jego konsekwencjami tzn. sposobem ujawnieniem zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej. Omówione zostaną zagadnienia związane z wszczęciem postępowania podziałowego – kto może złożyć wniosek o podział, a kiedy podział może być dokonany z urzędu. Przybliżone zostaną zasady, jak powinna być opracowana mapa z projektem podziału nieruchomości oraz jakie czynności wykonuje w terenie wykonawca prac geodezyjnych przy podziale nieruchomości. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło