Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-06-03 11:00-15:33
MAZ

Inwestycje na gruntach rolnych i leśnych

Wykładowca: mec. Agnieszka Ludwikowska, MOIIB - Warszawa, MOIIB - Radom

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Wstęp: a. Wyjaśnienie podstawowych pojęć; b. Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych. 2. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne: a. Zasady i wyjątki. 3. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej: a. Rola i odpowiedzialność organów; b. Tryb postępowania; c. Obowiązki inwestora wyłączającego grunty z produkcji. 4. Naliczanie opłat z tytułu wyłączania gruntów z produkcji. 5. Obowiązki w zakresie zapobiegania degradacji gruntów. 6. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów Kategoria:
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło