Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-02-09 12:00-14:51
POM

Książka obiektu budowlanego c-KOB

Wykładowca: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski

Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla zarządców i właścicieli obiektów budowlanych, dla osób, które w ramach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokonują przeglądów i dla pracowników organów Nadzoru Budowlanego przy kontroli utrzymania obiektów. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło