Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-03-14 09:00
2024-03-18 08:00
MAZ

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Dopuszczanie wyrobów budowlanych do stosowania w ochronie p.poż. - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Elementarna teoria pożaru i opis środowiska pożarowego: 2. Wymagania przepisów techniczno-prawnych dotyczących ewakuacji zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich 3. Oświetlenie awaryjne 4. Podstawowe błędy projektowe i wykonawcze. 5. Zasady wprowadzania do użytkowania opraw oświetlenia awaryjnego w myśl obowiązujących przepisów. 6. Wymagania dla oświetlenia awaryjnego w tunelach komunikacyjnych, zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Kategoria:
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło