Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-11-20 11:00-15:19
MAZ

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości w świetle Prawa budowlanego

Wykładowca: dr inż. Jerzy Dylewski, MOIIB - Warszawa

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Dokumentacja techniczno–prawna obiektu budowlanego przejmowanego w zarząd 2. Kontrole okresowe obiektów budowlanych 3. Możliwość wykorzystania jako analogii szczegółowego rozporządzenia wykonawczego dotyczącego budynków mieszkalnych 4. Ochrona przeciwpożarowa – kompetencje kontrolne Straży Pożarnej 5. Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach 6. Książka obiektu budowlanego 7. Możliwość przejścia od 1 stycznia 2023 na cyfrową książkę obiektu 8. Świadectwa efektywności energetycznej budynków i lokali 9. Katalog obiektów i robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych. 10. Działania mające na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia 11. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, prawdy i mity oraz bardzo niejednoznaczne orzecznictwo sądów administracyjnych 12. Odpowiedzialność karna i cywilna właścicieli, zarządców i najemców nieruchomości 13. Dodatkowe zobowiązania zarządcy obiektu budowlanego uznanego za zabytek 14. Kontrole wynikające z innych przepisów Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło