Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-08-07 08:00
2023-08-13 22:00
OPL

Obniżamy energię - innowacje, oszczędności czy ekologia? - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa

Szkolenie obejmować będzie następujący program: 1. Efektywność energetyczna - informacje ogólne. 2. Efektywność energetyczna i jej związek z budownictwem. 3. Omówienie dokumentów (opracowań) występujących w procesie budowlanym związanych z efektywnością energetyczną: - audyty energetyczne, - audyty efektywności energetycznej, - świadectwa charakterystyki energetycznej, - charakterystyka energetyczna budynków, - analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysokowydajnych systemów alternatywnego zaopatrzenia w energię i ciepło, - umowa gwarantowanych oszczędności energetycznych. 4. Ustawa o termomodernizacji i wspieraniu remontów. 5. Środki z regionalnych programów operacyjnych. 6. Białe certyfikaty innym sposobem finansowania efektywności energetycznej. 7. Tendencje i nowości związane z poprawą efektywności energetycznej w przemyśle, gospodarce komunalnej i w budownictwie. Kategoria:
  • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło