Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-10-14 11:00
2022-10-21 23:50
ŁOD

Forma cyfrowa procedur administracyjnych, rejestrów i dokumentów w budownictwie - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zmiany Prawa budowlanego wprowadzane sukcesywnie od lutego 2021r. z uwzględnieniem nowelizacji uchwalonej przez Sejm w dniu 7 lipca 2022 r., niosą nowe obowiązki, ale również otwierają nowe możliwości działania wszystkim uczestnikom procesu budowlanego: inwestorom, projektantom, inspektorom nadzoru inwestorskiego i kierownikom budowy, a także pracownikom organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego oraz właścicielom i zarządcom obiektów. Szkolenie ma za zadanie omówienie zasad inicjowania i prowadzenia postępowań administracyjnych w formie cyfrowej na portalach internetowych (m.in. uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz dokonywania zgłoszeń), sporządzania dokumentów (wniosków, zawiadomień, zgłoszeń, oświadczeń i projektu budowlanego), prowadzenia obowiązkowych rejestrów (RWDZ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz wypełniania innych obowiązków w budownictwie (prowadzenie elektronicznego dziennika budowy oraz cyfrowej książki obiektu budowlanego). Kategoria:
  • Prawne
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło