Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2021-11-25 11:00-15:00
MAZ

KOSZTY A WYDATKI, czyli kosztorys a budżet projektu

Wykładowca: Edyta Adamczyk - Certes Sp. z o.o.

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Budżet projektu (koszty, źródła finansowania). Koszty niezbędne do osiągnięcia projektu (unikanie kosztów zbędnych). Działania zaplanowane w ujęciu budżetowym projektu. Budżet a harmonogram projektu. Budżetowanie projektów budowalnych. Kategorie budżetowe a kosztorys. Jednostka kalkulacji. Liczba jednostek niezbędnych do zrealizowania poszczególnych działań. Koszt jednostkowy. Czas wykorzystania. Różnice miedzy kosztami a wydatkami (zachowanie płynności finansowej). Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online