Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-12-05 16:00-18:43
PIIB

Czego nas uczą szkody? Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa

Wykładowca: Maria Tomaszewska-Pestka

Organizator: Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenie "Czego nas uczą szkody? Ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa” ma na celu wskazanie na podstawie rzeczywistych szkód, kwestii, które są lub mogą być ważne w życiu zawodowym inżyniera budownictwa. Szkolenie dotyczy zakresu ochrony ubezpieczeniowej i procedur rozpatrywania roszczeń, ale także w znacznej części dotyczy obowiązków osób wykonujących samodzielne techniczne funkcje w budownictwie oraz odpowiedzialności za szkody wynikłe z naruszenia tych obowiązków. Przedmiotem analizy będą autentyczne zgłoszenia szkód, decyzje ubezpieczyciela, wyroki sądowe. Szkolenie jest podzielone na III części: Wnioski płynące ze szkód, Rekomendacje płynące ze szkód, Przykłady które nie powinny się zdarzać. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazje zapoznać się z rzeczywistymi stanami faktycznymi, sytuacjami prawnymi w jakich znaleźli się inżynierowie budownictwa i decyzjami ubezpieczyciela. Wnioski i rekomendacje zostały przygotowane, aby były przydatne dla każdego uczestnika szkolenia w codziennym życiu. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie – odpowiedzi zostaną udzielone po zakończeniu szkolenia. W przypadku dużej liczby pytań, szkolenie zostanie przedłużone o 30 min. Osoby, które nie uczestniczyły we wcześniejszych szkoleniach Ergo Hestii nt. ubezpieczeń OC zachęcamy do zapoznania się z bazą wiedzy w portalu intranetowym PIIB (ikonka Ubezpieczenia). Zapraszamy do uczestnictwa. Kategoria:
  • Prawne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło