Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-05-27 16:00-18:00
DOŚ

Mapy, plany, weduty- najważniejsze źródła dla badań dziejów miasta i jego budowli

Wykładowca: prof. Rafał Eysymontt, prof. Rafał Eysymontt, prof. Rafał Eysymontt

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wykład dotyczyć będzie najważniejszych i najcenniejszych planów miast śląskich, pochodzących już z XVI i XVII wieku, a także wybranych historycznych materiałów inwentaryzacyjnych i projektowych. Plany te przechowywane są w różnych zbiorach europejskich i stanowią czasem najważniejsze dowody na to, że historyczne centra miast śląskich nie zmieniły się zasadniczo od ponad 700 lat. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną też najbardziej interesujące z planów ilustrujących wielkie wydarzenia militarne - wojnę 30-letnią i wojny śląskie w połowie XVIII wieku. W drugiej części wystąpienia zaprezentowane zostaną także wybrane materiały inwentaryzacyjne dla wielu śląskich zabytków. Celem prezentacji będzie uświadomienie słuchaczom, na ile ważna jest dla współczesnych działań projektowych wiedza na temat historycznych form założeń urbanistycznych i poszczególnych budowli. Kategoria:
  • Szkolenie miękkie

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło