Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-10-21 16:00-18:26
DOŚ

Jak zagospodarować wodę z dachu?

Wykładowca: prof. Paweł Licznar, prof. Paweł Licznar

Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dachy stanowią zasadniczą część obszarów formowania się spływu wód opadowych w centrach miast oraz na obszarach przemysłowych. Woda z dachów odpływa najszybciej, co wynika z niskiej szorstkości powierzchni i dużych spadków, które nawet w przypadku dachów płaskich są większe od stosowanych np. na drogach. Szkolenie będzie składać się z dwóch bloków. Pierwszy z bloków będzie dotyczyć obliczania odpływu z dachów, zwłaszcza pod kątem projektowania systemów podciśnieniowych odwodnienia dachów płaskich. Drugi blok szkoleniowy będzie dotyczył odpowiedzi na zasadnicze pytanie warsztatu – jak zagospodarować wodę z dachu? W odpowiedzi na to pytanie wskazane zostaną obszary, gdzie wody opadowe mogą zastępować wodę pobieraną z sieci wodociągowej. Ponadto omówione zostanie szczegółowo zagadnienie obliczania optymalnej objętości zbiorników na wodę opadową do wykorzystania in situ. Kategoria:
  • Wodno-melioracyjne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło