Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2024-03-15 00:10
2024-03-17 23:50
SLK

Sprawdzanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia – przepisy, normy, pomiary - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Program szkolenia: Zakres: 1) Zagadnienia ogólne: • normy i przepisy • podstawowe terminy i definicje • układy sieci niskiego napięcia – klasyfikacja (TN, TT, IT), uziemianie przewodu PEN/PE, najczęstsze nieporozumienia 2) Środki ochrony przeciwporażeniowej wg normy PN-HD 60364-4-41: • ochrona podstawowa • ochrona przy uszkodzeniu • ochrona uzupełniająca 3) Samoczynne wyłączanie zasilania – zasada, problemy interpretacyjne 4) Sprawdzanie instalacji – pomiary wg normy PN-HD 60364-6: • badanie ciągłości przewodów • pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej • sprawdzanie obwodów SELV, PELV lub separacji elektrycznej • pomiar rezystancji/impedancji podłóg i ścian • sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania (w szczególności pomiar impedancji pętli zwarciowej, pomiar rezystancji uziemienia, obwody z wyłącznikami różnicowoprądowymi) • sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych 5) Bezpieczeństwo elektryczne na placu budowy 6) Odpowiedzi na pytania Kategoria:
  • Instalacje elektryczne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło