Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-01-17 16:00-19:14
WKP

Przeciwpożarowe wyroby budowlane - obrót i stosowanie (deklaracje właściwości użytkowych)

Wykładowca: dr inż. Zenon Małkowski, inż. Sławomir Drogowski, szkolenia WOIIB

Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Program szkolenia: 1. Odporność ogniowa przeciwpożarowych zamknięć budowlanych, 2. Przeciwpożarowe wyroby budowlane w świetle przepisów prawnych, 3. Normy w ochronie przeciwpożarowej, normy klasyfikacyjne, badawcze, 4. Wprowadzenie przeciwpożarowych wyrobów budowlanych do obrotu, 5. Zamierzone zastosowanie przeciwpożarowego wyrobu budowlanego, 6. Jednostkowe stosowanie przeciwpożarowego wyrobu budowlanego, 7. Odpowiedzialność ubezpieczeniowa uczestników procesu budowlanego i producentów wyrobu budowlanego za wbudowanie przeciwpożarowego wyrobu budowlanego niezgodnego z miejscem zamierzonego zastosowania. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Instalacje elektryczne
  • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło