Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-06-03 09:00
2022-06-06 08:00
MAZ

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Część 1 - RETRANSMISJA

Wykładowca:

Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

1. Zakres obowiązywania rozporządzenia i możliwości dokonywania odstępstw od jego wymagań 2. Zmiany w procedurze uzyskiwania zgody na odstępstwo 3. Podstawowe określenia rozporządzenia jako uzupełnienie katalogu definicji ustawy PB 4. Aktualne zasady lokalizowania budynków na działkach budowlanych 5. Elementy zagospodarowania działek budowlanych, nowe regulacje dotyczące parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych 6. Minimalne warunki wyposażenia instalacyjnego budynków 7. Wymogi dla wejść, klatek schodowych i pochylni w budynkach i garażach 8. Zmienione wymogi w zakresie parametrów mieszkań, pomieszczeń mieszkalnych, pomocniczych, aneksów kuchennych, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych i ich wyposażenia. 9. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze 10. Zmodyfikowane warunki techniczne dla wolnostojących i wbudowanych garaży 11. Wydzielanie pomieszczeń do karmienia i przewijania dzieci w wybranych budynkach 12. Co nowego w zakresie w/w zagadnień szykowane jest w projekcie nowego rozporządzenia „o warunkach technicznych dla budynków” i dlaczego w ogóle trzeba je wydać ? Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło