Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2023-11-06 16:00-19:40
WKP

PN-C-89224-warunki techniczne wykonania i odbioru zewnętrznych systemów wod-kan z tworzyw w praktyce

Wykładowca: mgr inż. Mariola Błajet, mgr Jakub Skrzypczak

Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Polska Norma PN-C-89224:2018-03 określa warunki techniczne wykonania i odbioru zewnętrznych systemów wod-kan z tworzyw termoplastycznych (PVC-U, PP i PE). Jest ona wynikiem szeroko zakrojonych badań oraz praktycznych doświadczeń związanych z wykorzystaniem tych systemów. Szkolenie rekomendujące normę jest skierowane do uczestników procesu inwestycyjnego, w tym projektantów, wykonawców, eksploatatorów oraz inwestorów. Szkolenie dostarczy praktycznych interpretacji omawianych aspektów, wyposaży uczestników w wiedzę umożliwiającą skuteczne zastosowanie normy w praktyce, a także zastąpienie "uniwersalnych" warunków technicznych nowymi, dostosowanymi do specyfiki tworzyw. Ponadto, ze względu na zmieniające się przepisy oraz konieczność dążenia do zrównoważonego rozwoju, na szkoleniu poruszone zostaną również aspekty środowiskowe związane z wykorzystaniem systemów z tworzyw termoplastycznych. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne
  • Instalacje sanitarne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło