Typ
Data
Izba
Tytuł szkolenia
Akcja
2022-06-22 10:00-13:49
WKP

Geotechnika – badania podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa

Wykładowca: dr inż. Andrzej Wojtasik, mgr Mariusz Sprutta

Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa wraz z przykładami ich realizacji: geosyntetyki, lekkie materiały do budowy nasypów, wgłębne wzmocnienie podłoża kolumnami betonowymi i cementowo-gruntowymi, kolumny typu GEC, zagęszczanie impulsowe, metody iniekcyjne w technologii „jet gouting”, „compaction grouting” oraz „compensation grouting”. Kategoria:
  • Budownictwo ogólne

Typ: Szkolenie online

Szkolenie już się odbyło